האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם
גנטיקה : הנהלהניהול אקדמי
 
 
מנהל מחלקה:
פרופ'  דודי צפתי
טל: 6584902
דוא"ל: tzfati@mail.huji.ac.il
  
ראש חוג:
פרופ' מיכאל ברנדייס
טל:  6585123
  
מזכירות
 
 
עוזרת מנהל:
גב' דליה שמעוני
טל:  6585105
 


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים