האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם


עלון סמינרים 21-25 בפברואר
מסגרת
מרצה
 
נושא
 
 
מקום
 
תאריך ושעה
 
כימיה ביולוגית
 
Prof. Chaim Cedar
Faculty of Medicine,
 The Hebrew University.
 
 
 
Understanding DNA methylation in cancer.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום א'
21/2/10
 
09:00
 
מדעי הצמח והסביבה
 
Dr. Debbie Lindell
Technion, Haifa.
 
 
 
Viral Infection as a Driving Force for Cyanobacterial Genome Evolution.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
 
יום א'
21/2/10
 
14:00
 
ביולוגיה תאית והתפתחותית
 
 
 
Prof. Nahum Shpigel
School of Veterinary Medicine,The Hebrew University of Jerusalem.
 
 
 
Use of human intestinal xenografts to study enteropathogens.
 
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום ג'
23/2/10
 
12:00
 
מדעי הסביבה
 
מררועיכפיר
האוניברסיטההעבריתוחייםוסביבה(ארגוןהגגשלארגוניהסביבה (.
 
 
 
תמריציםלאנרגיותמתחדשות: תעריףלמתקניםסולארייםקטנים.
 
 
 
חדר 102
 
בניין מדעי כדוה"א
 
 
יום ג'
23/2/10
 
13:00
 
אבולוציה סיסטמטיקה ואקולוגיה
 
Prof. Dan Cohen
Dept. of Evolution, Systematics and Ecology
The Hebrew University of Jerusalem.
 
 
 
The Effects of Adaptive Fitness Selection on Rare Extinctions of Species and Lineages inEvolution.
 
 
 
חדר הסמינרים
 
בניין ברמן
 
 
יום ג'
23/2/10
 
12:00
 
גנטיקה
 
 
 
Prof. Adi Kimchi,
The Helena Rubinstein Professor of Cancer Research
Dept. of Molecular Genetics, Weizmann Inst. of Science.
 
 
 
Understanding the Complexity of Cell Death by combining Reductionist Approaches with Systems level Analysis.
 
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום ד'
24/2/10
 
09:00
כיבוד קל יוגש לאחר הסמינר
 
<< חזרה


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים