האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם


עלון סמינרים 21-25 במרס, 2010
מסגרת
מרצה
 
נושא
 
 
מקום
 
תאריך ושעה
 
כימיה ביולוגית
 
Dr. Eran Segal
Department of Computer Science And Applied Mathematics
Weizmann Institute
 
 
 
Transcriptional Lego: Predictable fine tuning of gene expression by manipulating promoter building blocks.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום א'
21/3/10
 
09:00
 
מדעי הצמח והסביבה
 
Dr. Richard Reinhardt
MPI Molecular Genetics
Berlin-Dahlem
 
 
 
Automation and sequencing technologies: "Advances in European Sea Bass genomics".
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
 
יום א'
21/3/10
 
13:00
 
כימיה ביולוגית
 
סמינר מחקר
 
גב' עדי גלבוע-גפן
המחלקה לכימיה ביולוגית
המכון למדעי החיים
האוניברסיטה העברית בירושלים
 
בהנחייתה של פרופ' ח. שורק
 
 
Cholinergic imbalance in autoimmune diseases.
 
 
 
חדר 1-502
 
בנין סילברמן
 
 
יום ב'
22/3/10
 
12:00
 
גנטיקה
 
סמינר מיוחד
 
Mr. Yonatan Nissenbaum
Dept. Of Genetics
PhD. Graduate, Ariel Darvasi
The Hebrew University of Jerusalem
 
 
 
Identification of gene(s) affecting the susceptibility to neuropathic pain.
 
 
חדר 1-502
 
בניין סילברמן
 
 
יום ב'
22/3/10
 
14:00
 
ביולוגיה תאית והתפתחותית
 
Prof. Yael Stern-Bach
Dept. of Biochemistry & Molecular Biology, Institute for Medical Research Israel-Canada, Faculty of Medicine, The HebrewUniversity.
 
 
 
 
What goes up must come down: Regulation of AMPA-type glutamate receptors by interacting proteins.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום ג'
23/3/10
 
12:00
 
אבולוציה סיסטמטיקה ואקולוגיה
 
סמינר מיוחד
 
Dr. Nili Wazana
Dept. Of Bible Studies
The Hebrew University of Jerusalem.
 
 
 
"כי האדם עץ השדה" (דב' כ, יט): בין אקולוגיה לפרופגנדה במקרא"
 
 
חדר הסמינרים
 
בניין ברמן
 
 
יום ג'
23/3/10
 
12:00
 
מדעי הסביבה
 
גב' ניבי קסלר
מדעיהסביבה
האוניברסיטה העברית בירושלים
 
בהדרכתם של פרופ' שמשון בלקין ופרופ' יגאל אראל.
 
 
 
רעילותתאיתשלחלקיקים (PM2.5)  אטמוספרייםבמצביםאטמוספרייםשונים.
 
 
 
חדר 102
 
בניין מדעי כדוה"א
 
 
יום ג'
23/3/10
 
13:00
 
גנטיקה
 
 
 
Prof. Talila Volk
Dept. of Molecular Genetics, Weizmann Inst. of Science.
 
 
 
 
Building up the musculoskeleton system – what can be learned from flies?
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום ד'
24/3/10
 
09:00
כיבוד קל יוגש לאחר הסמינר
 
 
 
 
 
 
 
כימיה ביולוגית
 
סמינר מחקר
 
גב' חוה ינאי
המחלקה לכימיה ביולוגית
המכון למדעי החיים
האוניברסיטה העברית בירושלים
 
בהנחיית פרופ' מ. ליניאל
 
 
TBA
 
 
חדר 1-502
 
בניין סילברמן
 
 
יום ה'
25/3/10
 
10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< חזרה


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים