האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם


עלון סמינרים: 25-28 באפריל, 2010
מסגרת
מרצה
 
נושא
 
 
מקום
 
תאריך ושעה
 
כימיה ביולוגית
 
Prof. David Wallach
The Joseph and Bessie Feinberg Chair
Department of Biological Chemistry, Weizmann Institute of Science
 
 
 
Tumor necrosis factor (TNF) signaling: molecular and physiological lessons and implications for therapy.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום א'
25/4/10
 
09:00
 
מדעי הצמח והסביבה
 
Prof. Jonathan Gressel
Chief Scientific Officer, TransAlgae Ltd
 
 
 
Transgenic algae – the next nail in Malthus’s coffin.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
 
יום א'
25/4/10
 
13:00
 
כימיה ביולוגית
 
סמינר מחקר
 
גב' יעל קרמנשהי
המחלקה לכימיה ביולוגית
המכון למדעי החיים
האוניברסיטה העברית
 
בהנחיית פרופ' עודד ליבנה
 
 
 
 
Novel structural insights into ERK2 MAP kinase: intrinsically active mutants and nuclear translocation.
 
 
 
חדר 1-502
 
בניין סילברמן
 
 
יום ב'
26/4/10
 
12:00
 
JOINT ISRAEL/UK WORKSHOP ON PATHWAYS IN AGEING, PREMATURE AGEING AND DNA DAMAGE
April 26-27, 2010 Faculty Club,  Silberman Building 
 
 
אבולוציה סיסטמטיקה ואקולוגיה
 
 
 
Dr. Sagi Snir
Dept. of Evolutionary and Environmental Biology and The Institute of Evolution,
University of Haifa
 
 
 
 
Assembling the Tree of Life by the Supertree Approach.
 
 
חדר הסמינרים
 
בניין ברמן
 
 
יום ג'
27/4/10
 
12:00
 
מדעי הסביבה
 
ד"ר  אילןקורן
 מכוןוייצמןלמדע
 
 
 
עלהאינטראקציהביןאירוסוליםוענניםקונבקטיביםעמוקים.
 
 
 
חדר 102
 
בניין מדעי כדוה"א
 
 
יום ג'
27/4/10
 
13:00
 
גנטיקה
 
 
 
Prof. Klaus Kaestner, UPenn
 
 
Converting the Intestine to Esophagus: Intestinal Identity and the Homeobox Transcription Factor Cdx2.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום ד'
28/4/10
 
09:00
 
 
<< חזרה


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים