האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם


עלון סמינרים - מאי 2-6, 2010
מסגרת
מרצה
 
נושא
 
 
מקום
 
תאריך ושעה
 
כימיה ביולוגית
 
Dr. Maya Schuldiner
Dept. of Molecular Genetics
Weizmann Institute
 
 
 
The Tale of Tail-Anchored Proteins - Using High Throughput Approaches to Understand Protein Insertion
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
 
יום א'
2/5/10
 
09:00
 
סמינר משותף למדעי המחשב ומדעי החיים
 
Dr. Ariel Chipman
ESE Dept.
The Inst. of Life Sciences
The Hebrew University of Jerusalem.
 
 
 
The origin of segmented body plans - when embryos and fossils disagree.
 
 
 
חדר 63
 
בניין רוס
 
 
יום א'
2/5/10
 
16:15
 
כימיה ביולוגית
 
סמינר מחקר
 
מר אלי אנוקה
המחלקה לכימיה ביולוגית
המכון למדעי החיים
האוניברסיטה העברית בירושלים
 
מנחה: פרופ' יוסי אורלי
 
 
A possible experimental approach for study of ALS linked Cu, Zn Superoxide Dismutase (SOD1).
 
 
 
חדר 1-502
 
בניין סילברמן
 
 
יום ב'
3/5/10
 
12:00
 
ביולוגיה תאית והתפתחותית
 
Prof. Ron Goldstein
Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences,
Bar-Ilan University
 
 
 
Embryonic stem cell-derived neurons for molecular studies of human neuriteregeneration.
 
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום ג'
4/5/10
 
12:00
 
אבולוציה סיסטמטיקה ואקולוגיה
 
 
 
ד"ר יואב גוטהילף
המחלקה לנורוביולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב.
 
 
 
Zebrafish shed light on the vertebrate circadian clock system.
 
 
חדר הסמינרים
 
בניין ברמן
 
 
יום ג'
4/5/10
 
12:00
 
מדעי הסביבה
 
פרופ' דן יקיר
מכון וייצמן למדע
 
 
יחסיתןוקחביןמיםפחמןואנרגיהבאזורחציארידי.
 
 
 
חדר 102
 
בניין מדעי כדוה"א
 
 
יום ג'
4/5/10
 
13:00
 
גנטיקה
 
 
 
Dr. Yuval Eshed
Dept. of Plant Sciences
Weizmann Inst. of Science
 
 
 
Scheduling developmental events and its impact on plant form
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום ד'
5/5/10
 
09:00
 
 
<< חזרה


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים