האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם


עלון סמינרים, 13-17 באפריל, 2010
מסגרת
מרצה
 
נושא
 
 
מקום
 
תאריך ושעה
 
כימיה ביולוגית
 
Prof. Yitzhak Pilpel
Dept. of Molecular Genetics
Weizman Institute, The Hebrew University
 
 
 
Systems level analyses of post-transcription regulation.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
 
יום א'
13/6/10
 
09:00
 
מדעי הצמח והסביבה
 
Prof. Jonathan Gressel
Chief Scientific Officer TransAlgae Ltd.
 
 
Transgenic algae – the next nail in Malthus’s coffin.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
 
יום א'
13/6/10
 
13:00
 
סמינר משותף למדעי החיים ומדעי המחשב
 
Dr. Daniel Kaganovich
Cell & Developmental Biol.
The Hebrew University of Jeruslaem
 
 
Spatial Organization of Protein Folding Quality Control.
 
 
 
חדר 63
 
בניין רוס
 
 
יום א'
13/6/10
 
16:15
 
גנטיקה
 
 
 
Manolis Kellis,
 Broad Institute of MIT and Harvard University
 
 
 
Defining evolutionary / chromatin / motif signatures for understanding the human genome and its regulation.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום ב'
14/6/10
 
10:00
כיבוד יוגש לאחר הסמינר
 
אבולוציה סיסטמטיקה ואקולוגיה
 
 
Dr. Nechama Ben Eliahu
National Natural History Collections
The Hebrew University of Jerusalem
 
 
 
Studying Lessepsian migration in serpulid tubeworms (Annelida, Polychaeta)
 
 
 
 
חדר סמינרים
 
בניין ברמן
 
 
יום ג'
15/6/10
 
12:00
 
אבולוציה סיסטמטיקה ואקולוגיה
 
סמינר מחקר
 
 
גב' טלי מס-לבנון
המחלקה לאס"א
המכון למדעי החיים
האוניברסיטה העברית בירושלים
 
בהנחיית פרופ' א. גנין
 
 
 
השפעת זרימת המים על הביולוגיה ואקולוגיה של האלמוגים.
 
 
חדר הסמינרים
 
בניין ברמן
 
 
יום ג'
15/6/10
 
14:00
 
מדעי הסביבה
 
גב' שרית שאלתיאל
מדעי הסביבה
 
בהדרכת ד"ר אלון אנגרט
 
 
 
 
פיתוח שיטה למדידת  δ O 18 בפוספט אורגני מקרקעות
 
 
 
 
חדר 102
 
בניין מדעי כדוה"א
 
 
יום ג'
15/6/10
 
13:00
 
<< חזרה


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים