חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' צבי באטוס ד"ר צבי באטוס 02-54-94537 סילברמן 3-236 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר