חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר אמנון בוקסבוים ד"ר אמנון בוקסבוים 02-5494573 02-5494605 סילברמן -500 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר