חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' אהוד זוהרי פרופ' אהוד זהרי 02-65-86737 סילברמן 3-323 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר