חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' מיכה ספירא פרופ' (אמריטוס) מיכה ספירא 02-65-85091 סילברמן 3-231 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר אמריטוס