האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם
מדעי הצמח והסביבה : סגל

דוא"ל מספר טלפון מחלקה שם
02-5494023 מדעי הצמח והסביבה תמר אבין-ויטנברג
תחומי מחקר: אנחנו מעוניינים להבין כיצד צמחים מפרקים חומרים מורכבים בתא כאשר הם צריכים לייצר אנרגיה זמינה. מצב כזה קורה בשלבי התפתחות שונים של הצמח ובתנאי עקה, בהם פוטוסינתיזה אינה יעילה. אנחנו מתמקדים במנגנון תאי המכונה אוטופאג'י וחוקרים אותו על ידי שיטות מולקולריות ובטכניקות של מטבולומיקה
מדעי הצמח והסביבה אורן אוסטרזצר-בירן
תחומי מחקר: מטרות המחקר המרכזיות של המעבדה שלנו מתמקדות בהבנה מעמיקה יותר של מנגנונים המעורבים בבקרה על ביטויו של הגנום המיטטוכונדריאלי בצמחים, בהתאמה לסיגנלים התפתחותיים וסביבתיים שונים.
02-6584951 מדעי הצמח והסביבה אהרון אורן
תחומי מחקר: האקולוגיה המיקרוביאלית של ים המלח; האקולוגיה המיקרוביאלית של בריכות אידוי להפקת מלח; אדפטציה של מיקרואורגניזמים לחיים בריכוזי מלח גבוהים; פיגמנטים בולעי UV בכחוליות; טקסונומיה של פרוקריוטים;
02-6584192 מדעי הצמח והסביבה שמשון בלקין
תחומי מחקר: אקולוגיה מיקרוביאלית של סביבות קיצוניות; איכות מיקרוביאלית של מים; חיישנים מהודסים גנטית לניטור סביבתי.
02-6585201 מדעי הצמח והסביבה יוסף גיל
תחומי מחקר:
02-6584953 מדעי הצמח והסביבה בן-ציון גינצבורג
תחומי מחקר:
972-2-6585391 מדעי הצמח והסביבה רחל גרין
תחומי מחקר: מנגנוני בקרה של מקצבים צירקדיים בצמחים. השפעת מידת היציבות של mRNA על בקרת ביטוי הגנים ב-A. Thaliana. מעורבות קולטני אור שונים בהכוונת השעון הצירקדי ב-A. Thaliana
02-6586543 מדעי הצמח והסביבה אלכסנדר לוין
תחומי מחקר: המנגנון המולקולרי לעמידות צמחים לעקות סביבתיות; אינטראקציות צמחים עם אורגניזמים מיקרוביאליים: סימביוזה ופתוגניות; מסלולי העברת סיגנלים בצמחים; עקה חימצונית ומות תאי מתוכנת בצמחים ובחיות.
02-6416538 מדעי הצמח והסביבה צבי לרנר ז"ל
 
02-6585242 מדעי הצמח והסביבה רחל נחושתאי
תחומי מחקר: המבנה של מערכת אור ה-1 (|PS I) ביצורים פוטוסינתטיים שונים: כחוליות, אצות ירוקות, צמחים עילאיים. קליטה והתארגנות של חלבוני מערכת האור I המקודדיםבגרעין התא בתילקואידים. מחקר זה הכולל שיטות מולקולריות מתבדד על מערכות אל תאיות (in vitro). גנטיקה מולקולרית של חלבונים PS I, והגנים המקודדים להם. קביעת המבנה התלת מימדי של PS I ושל תת היחידות השונות המרכיבות.
02-6585251 מדעי הצמח והסביבה אברהם פאהן ז''ל
תחומי מחקר:
02-6584316 מדעי הצמח והסביבה עוזי פליטמן
תחומי מחקר:
02-6585234 מדעי הצמח והסביבה אהרון קפלן
תחומי מחקר: יחסי גומלין בין אורגניזמים כגורם הקובע את איכות המים בכנרת. הגורמים התאיים והסביבתיים המבקרים פריחות של ציאנובקטריות טוקסיות וייצור טוקסינים בכנרת. מיחזור של CO2 ושל חמצן בין התאים הפוטסינטטים לסביבתם. בקרה של ביטוי גנים בציאנובקטריה בתגובה לשינויים בריכוז CO2 ועוצמת הארה בסביבה. שימוש בגנים מציאנובקטריה להגברת גידול בצמחים עילאיים. ביולוגיה של קרומי קרקע - אינטראקציות בין האורגניזמים ותגובתם לתהליכי הרטבה וייבוש.
+972-2-6585233 מדעי הצמח והסביבה ניר קרן
תחומי מחקר: טרנספורט צבירה והומיאוסטזיס של מתכות באורגניזמים פוטוסינטתיים. דינאמיקה של תהליכים פוטוסינטתיים: אדפטציה לתנאי סביבה משתנים.
02-6585250 מדעי הצמח והסביבה לאונורה ריינהולד ז
תחומי מחקר:


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים