האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם
נוירוביולוגיה : סגל

דוא"ל מספר טלפון מחלקה שם
02-549-4537 נוירוביולוגיה צבי באטוס
תחומי מחקר: הבנת המגנונים של בקרת תעופה בחרקים, פיתוח רובוטים בהשראת מערכות ביולוגיות
02-6585080 נוירוביולוגיה בנימין הוכנר
תחומי מחקר:
02-6585193 נוירוביולוגיה שאול הוכשטיין
תחומי מחקר: תכונות תאי קליפת המוח הראייתית: עיבוד מידע ראייתי באזורים שונים של קליפת המוח. רשתות עצבים המשרתות זיכרון ולמידה של דמויות וסדר הופעתם; עבוד מידע מקבילי וטורי של ממדים שונים בתהליך הראייה וסיכום תוצאות עיבודים אלו; למידה במערכות סנסוריות; סיווגים ומושגים (categories and concepts) בתפיסה ראייתית; ראייה ותפישה מודעת ובלתי מודעת; הקשר בין התפיסה והמודעות;סיכום, דומיננטיות ועימות בין-עינית (ocular domonance, binocular rivalry and integration) תפיסה בחטף ותפיסה בהתבוננות; אסטראטגיות במשחקי תפיסה, זכרון וחשיבה; אשליות הראייה.
02-6585100 נוירוביולוגיה פיטר הילמן
תחומי מחקר:
02-6586737 נוירוביולוגיה אהוד זהרי
תחומי מחקר: מנגנונים עצביים של זכרון לטווח קצר. דימות באמצעות fMRI של אזורים ראייתיים במוח האדם. השפעות קשב (Attention) על ביצוע משימות ראייתיות, וביטויים ברמה העצבית.
02-6585172 נוירוביולוגיה יוסף ירום
תחומי מחקר: מנגנונים יוצרי תנודות בתאי עצב בודדים וברשתות עצבים; המבנה הפונקציונלי, המנגנונים התאיים והתפקיד העצבי של המוח הקטן; הפיסיולוגיה של השעון הצירקדיאני.
נוירוביולוגיה יונתן לוינשטיין
תחומי מחקר:
02-6586337 נוירוביולוגיה מיקי לונדון
תחומי מחקר: חישוביות עצבית, קידוד עצבי וחישוב על ידי דנדריטים, רעש עצבי, הבסיס העצבי של תקשורת קולית, ניתוח מידע עצבי בשיטות של תורת האנפורמציה.
02-6586460 נוירוביולוגיה עדי מזרחי
תחומי מחקר: מנגנוני יצירת נוירונים במח הבוגר. חוש הריח. מבנה פונקציונלי של רשתות עצביות. פלסטיות מבנית ותפקודית במח הבריא ובזמן מחלת האפילפסיה.
02-6584229 נוירוביולוגיה ישראל נלקן
תחומי מחקר: תגובות של תאים במערכת השמיעה לצלילים מורכבים
02-6585091 נוירוביולוגיה מיכה ספירא
תחומי מחקר: המנגנונים התאיים והמולקולריים המעוררים יצירת חרוטי צמיחה ועיצוב מחדש של הציטוארכיטקטורה של נוירונים, שינויים לטווח זמן ארוך, למידה הוזיכרון ברמת הנוירון הבודד; ניתוח המנגנונים המאפשרים לנוירון להתארך, לסגת לנווט, ולשנות צורתו כחלק מתהליכי למידה וזיכרון; הדיפרציאציה של חרוט צמיחה לטרמינאל פרה-סינפטי בעקבות הכרת תא מטרה; סינפטוגנזה ושינויים לטווח זמן ארוך; בניה ולימוד התכונות של היברידים נוירו-אלקטרוניים; בניה ולימוד התכונות של סינפסות מלאכותיות בין נוירונים וטרנזיסטורים.
02-6585082 נוירוביולוגיה חנה פרנס
תחומי מחקר: מנגנון שחרור נוירוטרנסמיטור: תיאוריה ונסיונות; מנגנונים לשימור אינפורמציה ברשתות עצבים קטנות; מודלים מתמטיים לשחרור מבוקר של תרופות.
02-6585141 נוירוביולוגיה יצחק פרנס ז"ל
תחומי מחקר:
02-6585194 נוירוביולוגיה עידן שגב
תחומי מחקר: מקורות רעש בתאי עצב והשפעתם על קיבולת האינפורמציה העצבית ; הולכת סיגנלים חשמליים בעצים דנדריטיים המכילים תעלות אקסיטביליות "Hot Spots": התנאים להגברה סינפטית, פעולות לוגיות וחישובים אלמנטריים על פני העץ הדנדריטי; ניתוח, באמצעות סימולצית מחשב, של השפעת קלט מאסיבי על התנהגותו החשמלית של תא העצב; תהליכי עיבוד אמפורמציה במעגלים קורטיקלים ריאליסטיים. שילוב של עבודה ניסויית על חתכים מקליפת המוח (במערכת האינפרא-אדום החדשה) ועבודה תאורטית לסימולציה של עיבוד מידע ברשת קורטיקלית; מנגנונים תאיים ליצירת אוסצילציות חשמליות בתאי עצב וברשתות עצביות (בשיתוף עם פרופ' י. ירום); שיטות אנליטיות לתיאור פשוט מבחינה מתמטית של יחסי הפלט-קלט בתא עצב מורכב.


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים