האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם
גנטיקה : הנהלהניהול אקדמי
 
 
מנהל מחלקה:
פרופ'  ערן משורר
טל: 6585161
ראש חוג:
פרופ' שגיב שיפמן
טל:  6585161
  
מזכירות
 
 
עוזרת מנהל:
גב' דליה שמעוני
טל:  6585105
 מזכירת מחלקה:
גב' תרזה ארנון
טל': 6585105
tirzaa@savion.huji.ac.il

 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים