האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם
ביולוגיה תאית והתפתחותית : הנהלה

ניהול אקדמי
 
 
מנהל מחלקה:
פרופ' בנימין ארואטי
טל: 6585915
 
ראש חוג:
ד"ר אמיר עדן
טל: 6584981
מזכירות
 
 
עוזרת מינהל:
גב' אפרת ברנדוין
טל:  6585985
 
מזכירות:
גב' אביטל בן-סימון
טל: 02-6586530
דוא"ל: avitalbs@savion.huji.ac.il
 


 


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים