האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות : הנהלה

ניהול אקדמי
 
 
מנהל מחלקה:
פרופ' אריאל צ'יפמן
טל: 02-6585816
 
ראש חוג:
פרופ' אריאל צ'יפמן
טל: 02-6585816
מזכירות
 
 
עוזרת מינהל:
גב' שרית לוי
טל: 02-6585390
 
מזכירה:
גב' אורה קרטמן
טל:  02-6585075


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים