האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם
מדעי הצמח והסביבה : הנהלה

ניהול אקדמי
 
 
מנהל מחלקה:
פרופ' רחל גרין
טל: 6585931
 
ראש חוג:
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן
טל: 6586455
מזכירות
 
 
עוזרת מינהל:
גב' אפרת ברנדוין
טל:  6585985
 
מזכירה בכירה:
גב' אביטל בן-סימון
טל: 6586530


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים