האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם
גנטיקה

מחלקתנו מטפחת התבוננות רחבה על תחום הגנטיקה. מבין תריסר קבוצות המחקר במחלקה חוקרים חלקנו כיצד מועברים גנים, כרומוזומים וגנומים שלמים מדור לדור. קבוצות אחרות חוקרות כיצד נארז הגנום בגרעין, מוגן ע"י טלומרים, ומתוקן בעקבות נזק. קבוצות נוספות מתמקדות בשאלה כיצד מתבטא ומבוקר הגנום, וכיצד מאפשרת בקרה כזו את התפתחותם של סוגי תאים שונים. שתי קבוצות מתמקדות במיפוי הגנום ובזיהוי גנים ספציפיים המקושרים לתכונות שונות או למחלות. החוקר האחרון שהצטרף למחלקה משתמש בשיטות ביואינפורמטיות על מנת לחקור אבולוציה גנומית. קבוצות המחקר השונות במחלקה עושות שימוש ביצורי מודל (model organism) שונים מכל שלוש המערכות – פטריות, צמחים ובעלי חיים – הן ברמת האורגאניזם השלם והן ברמת התא הבודד. אנו מאמינים כי הישגנו איזון מרשים בין כיסוי מגוון רחב של תחומי עניין לבין שמירה על חפיפה חלקית והתאמה בין קבוצות המחקר השונות. שילוב זה מאפשר חילופי רעיונות פוריים ויצירת שיתופי פעולה מקוריים, ויוצר קהילה מדעית פעילה ותוססת בעלת תחושת זהות וגאוות יחידה עמוקים.
 


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים