ביולוגיה תאית והתפתחותית

עברית

סמינר שבועי תאית והתפתחותית

סמינר שבועי תאית והתפתחותית, 2.4.19
02/04/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Dr. Ramon Birnbaum Department of Life Sciences, Ben Gurion University of the Negev
 
Title: The role of gene regulatory elements in human diseases
 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, מרץ 27, 2019

תאית והתפתחותית, סמינר שבועי

תאית והתפתחותית, סמינר שבועי 19.3.19
19/03/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Prof. Lital Alfonta,Departments of Life Sciences and Chemistry and Ilse Katz Institute for Nanoscale science and technology,  Ben-Gurion University of the Negev
 
Title: Expansion of the Genetic code of redox enzymes and proteins in different microorganisms
 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
שני, מרץ 11, 2019

סמינר שבועי תאית והתפתחותית

סמינר שבועי תאית והתפתחותית, 12.3.19
12/03/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Dr. Ronen Hazan,The Hebrew University, Hadassah School of Dental Medicine
 
Title: Phage therapy as a promising solution to the antibiotic resistance crisis
 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, מרץ 6, 2019

ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי 15.1.19
15/01/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Dr. Dan Bracha, Department of Chemical and Biological Engineering, Princeton University 
Title: Optogenetic protein droplets: Mapping and moving through intracellular phase space 
 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
ראשון, ינואר 13, 2019

ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי 8.1.19
08/01/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Dr. Tali Ilovitsh, Department of Radiology, School of Medicine, Stanford University
 
Title: Medical ultrasound: advanced imaging  and targeted therapy

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
שני, ינואר 7, 2019

ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי 20-11-18
20/11/2018 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Dr. Nitzan Gonen Stem Cell Biology & Developmental Genetics lab, The Francis Crick Institute, London, UK
Title: How to enhance sex?

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 15, 2018

ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית, סמינר שבועי 13-11-18
13/11/2018 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Dr. Michael Klutstein, Institute of Dental Sciences, Faculty of Dental Medicine, Hebrew University of Jerusalem 
Title: Analysis of spermatogenesis using new molecular methods - Mouse today, human tomorrow? 
 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 8, 2018

סמינר שבועי תאית והתפתחותית25.6.17

weekly seminar, cell & dev, 27.6.17
27/06/2017 - 12:00 עד 13:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן
Speaker: Prof. Irit Sagi
Title: Matrix metalloproteinases are ingredients of a fundamental cellular toolbox for effecting environmental change

מחלקה - יחידת שירות:

עמודים