ביוקלאב, סמינר שבועי

מועד
28/04/2019 - 14:00
Add to Calendar

מיקום
חדר B-221, בניין רוטברג

Speaker: Dr. Moran Yassour, Microbiology and Molecular Genetics Dept., Faculty of Medicine; The School of Computer Science & Engineering, HUJI

Title: The infant gut microbiome & mother-to-child bacterial transmission