משרות הוראה לסגל זוטר (לשנה"ל תשפ"ג)

תלמידי מוסמך ודוקטור בשנה"ל תשפ"ב רשאים להגיש מועמדותם למשרות תרגול:
  • למשרת אסיסטנט (תלמידי מחקר)
  • למשרת עוזר הוראה (תלמידי מוסמך)
יש למלא את טופס ההרשמה המקוון ולצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים.
 
את טופס ההרשמה המקוון יש למלא עד יום שני, 20.6.2022
 
פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות לענייני הוראה של המכון למדעי החיים: