נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' אהרן קפלן
מנגנוני תהליכים אקולוגיים באורגניזמים פוטוסינתיטיים
  1. יחסי גומלין בין אורגניזמים כגורם הקובע את איכות המים בכנרת.
  2. הגורמים התאיים והסביבתיים המבקרים פריחות של ציאנובקטריות טוקסיות וייצור טוקסינים בכנרת.
  3. מיחזור של CO2 ושל חמצן בין התאים הפוטוסינטטים לסביבתם.
  4. בקרה של ביטוי גנים בציאנובקטריה בתגובה לשינויים בריכוז CO2 ועוצמת הארה בסביבה.
  5. שימוש בגנים מציאנובקטריה להגברת גידול בצמחים עילאיים.
  6. ביולוגיה של קרומי קרקע - אינטראקציות בין האורגניזמים ותגובתם לתהליכי הרטבה  וייבוש.