נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' אהרון אורן
חיי חידקים בריכוזים גבוהים של מלח
מדעי הצמח
  1. פיזיולוגיה, אקולוגיה וביוכימיה של חיידקים הלופילים קיצוניים. 
  2. האקולוגיה המיקרוביאלית של ים המלח. 
  3. פיזיולוגיה, אקולוגיה וביוכימיה של חיידקים הלופיליים אנארוביים.