האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם


עלון סמינרים- 11-15 בדצמבר
מסגרת      
מרצה
 
נושא
 
מקום
 
תאריך ושעה
 
כימיה ביולוגית
 
Dr. Ittai Ben Porat,
Hadassah medical School, HUJI
 
 
 
TBA
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום א'
 
09:00
 
מדעי הצמח והסביבה
 
Dr. Gad Miller
Bar Ilan University
 
 
 
The role of reactive oxygen species (ROS) in abiotic stress responses: from rapid signaling to systemic acquired acclimation.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום א'
11/12/11
 
14:00
 
כימיה ביולוגית
 
סמינר מחקר
 
 
גב' יעל גרוס
המחלקה לכימיה ביולוגית
המכון למדעי החיים
האוניברסיטה העברית בירושלים.
מנחה: פרופ' ש. שולדינר
 
 
Directed evolution reveals hidden properties of VMAT,
 a neurotransmitter transporter.
 
 
 
חדר 1-502
 
בניין סילברמן
 
 
יום ב'
12/12/11
 
12:00
 
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
 
Dr. Dani Tchernov,
Faculty of Marine Biology, Haifa University
 
 
TBA
 
 
חדר הסמינרים
 
בניין ברמן
 
 
יום ג'
13/12/11
 
12:00
 
ביולוגיה תאית והתפתחותית
 
Dr. Neta Erez,
Faculty of Medicine, Tel-Aviv University
 
 
 
Cancer Associated Fibroblasts Mediate Tumor-Promoting Inflammation.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום ג'
13/12/11
 
12:00
 
התכנית ללימודי הסביבה
 
ד"ר זלמן הנקין, מִנהל המחקר החקלאי – מכון וולקני
 
 
דינאמיקה של צומח עשבוני ושיחי לאחר טיפולי שריפה, דישון בזרחן וריסוס.
 
 
אולם 102
 
בניין כדוה"א
 
 
יום ג'
13/12/11
 
13:00
 
גנטיקה
 
סמינר מחקר
 
Mr. Yuval Nevo
Department of Genetics
The Hebrew University
 
 
 
Splicing makes sense: A quality control mechanism suppresses splicing an latent 5' splice sites
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
14/12/11
 
09:00
 
ביוטכנולוגיה בישראל
 
 
ד"ר שבתאי באואר,
קמהדע
 
 
קמהדע – יצרן מוצרים פרמצבטיים: מוצרים, תהליכים וייצור
 
 
חדר 1-506
 
בניין סילברמן
 
 
יום ד'
14/12/11
 
09:00
משך ההרצאה שעה וחצי
 
 
 
 
 
 
 
סמינר מחקר
 
Mr.Matan Bodaker
Mitrani lab, Dept. of Cell and Developmental Biology, HUJI
 
 
Mathematical conditions for induction of cell  differentiation and cell trans-differentiation
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום ה'
8/12/11
 
13:00
 
<< חזרה


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים