האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם


עלון סמינרים 15-19 בינואר 2012
מסגרת 
מרצה
 
נושא
 
מקום
 
תאריך ושעה
 
כימיה ביולוגית
 
 
 
Dr. Yuval Dor,
Faculty of Medicine,
HUJI
 
 
 
The sweet and bitter sides of glucose metabolism in pancreatic beta cells.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום א'
15/1/12
 
09:00
 
ביולוגיה תאית והתפתחותית
 
סמינר מחקר
 
Ms. Nathalie Friedman
Dept. of Cell & Developmental Biology, The Hebrew University of Jerusalem.
 
Supervisor: Dr. Amir Eden
 
 
The Role of macroH2A1 in epigenetic silencing of the X chromosome.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום א'
15/1/12
 
12:00
 
מדעי הצמח והסביבה
 
Mr. Asaph Lowenthal
Dept. Plant and Environmental Sciences, Hebrew University
 
 
Are your niches colonized by slimy bacteria? Just say NO: The role of nitric oxide in Pseudomonas aeruginosa and environmental biofilm development.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום א'
15/1/12
 
14:00
 
כימיה ביולוגית
 
הרצאת מחקר
 
מר עומרי אלפסי
המח' לכימיה ביולוגית
המכון למדעי החיים
האוניב' העברית בירושלים
 
מנחה: ד"ר תומר רביד
 
 
Uncovering the secrets of protein quality control dependent degradation in yeast.
 
 
 
1-502
 
בניין סילברמן
 
 
יום ב'
16/1/12
 
12:00
 
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
 
Prof. Tal Pupko
The Department of Cell Research and Immunology,
George S. Wise Faculty of Life Sciences,
Tel Aviv University
 
 
Genome-Scale Identification of Legionella pneumophila Effectors Using a Machine Learning Approach.
 
 
חדר הסמינרים
בניין ברמן
 
 
יום ג'
17/1/12
12:00
 
ביולוגיה תאית והתפתחותית
 
Dr. Sivan Korenblit
Bar Ilan University
 
 
Proteostasis regulation in the ER - do we really need it and can it be improved?
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום ג'
17/1/12
 
12:00
 
גנטיקה
 
 
 
 
Prof. Karl Skorecki
Rambam Health Care Campus
 
 
A Clinician's Perspective on Population Genetics.
 
 
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
18/1/12
 
09:00
 
סמינר מיוחד
 
הרצאת מועמדת
 
Dr. Dana Reichman
Molecular, Cellular & Developmental Biology,
University of Michigan
 
 
What bridges intrinsically disordered chaperones with the redoxome?
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום ד'
19/1/12
 
10:30
 
 
<< חזרה


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים