האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם


עלון סמינרים 5-12 במאי, 2013
מסגרת
מרצה
 
נושא
 
מקום
 
תאריך ושעה
 
כימיה ביולוגית
 
Dr. Maya Schuldiner Department of Molecular Genetics, The Weizmann Institute of Science
 
 
 
Rethinking cell biology - systematic approaches to studying the cell.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום א'
5/5/13
 
11:00
 
מדעי הצמח והסביבה
 
Ms. Maya Haimovich-Dayan
Dept. of  Plant & Env. Sciences, The Inst. of Life Sciences, The Hebrew University of Jerusalem.
 
Advisor: Prof. A. Kaplan
 
 
 
Effect of carbon availability on photosynthetic microorganisms – physiology and signaling.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום א'
5/5/13
 
13:00
 
Bio-Club
 
Dr. Avigdor Eldar
Dept. of Molecular Microbiology and Biotechnology
Tel Aviv University
 
 
 
A Bacterial Tower of Babel - How Cheating and Lying Diversify Bacterial Languages
 
 
 
חדר 63
 
בניין רוס
 
 
יום א'
5/5/13
 
14:10
 
כימיה ביולוגית
סמינר מחקר
 
גב' אורלי אברהם
המח' לכימיה ביולוגית
המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית
 
מנחה: פרופ' עודד ליבנה
 
 
Hofavidin: a Novel Member to the Avidin Family.
 
 
 
חדר 1-502
 
בניין סילברמן
 
 
יום ב'
6/5/13
 
12:00
 
אבולוציה אקולוגיה והתנהגות
 
Prof. Yael Lubin,
Blaustein Institutes for Desert Research, Ben-Gurion University of the Negev.
 
 
Coevolution of learning and data-acquisition mechanisms: a model for cognitive evolution.
 
 
חדר סמינרים
 
בניין ברמן
 
 
יום ג'
7/5/13
 
12:00
 
ביולוגיה תאית והתפתחותית
 
Dr. Sebastian Kadener
Dept. of Biological Chemistry, The Inst. of Life Sciences, The Hebrew University of Jerusalem.
 
 
Post-transcriptional control denoises circadian transcription in time and space
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום ג'
7/5/13
 
12:00
 
הרצאת מכון
 
Dr. Alain Nicolas
Institut Curie, CNRS, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France 
 
 
Roles of DNA G-quadruplexes in genome instability.
 
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום ג'
7/5/13
 
14:00
מארח: פרופ' גיורא שמחן
 
 
 
 
 
 
 
גנטיקה
 
Dr. Koby Nahmias
Dept. of Cell & Dev. Biology, The Inst. of Life Sciences, and School of Computer Sciences & Engineering.
 
 
 
Dysregulation of Nuclear Receptor Activity Underlies the Metabolic Changes Induced by Hepatitis C Virus (HCV).
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום ד'
8/5/13
 
09:00
 
ELSC-ICNC
 
 
 
Dr. Sagiv Shifman
Dept. of Genetics, The Inst. of Life Sciences, The Hebrew University of Jerusalem.
 
 
Autism: a complex biological story.
 
 
חדר סמינרים
אגף 3, קומה 6
 
בניין סילברמן
 
 
יום ה'
9/5/13
 
17:00
 
 
כימיה ביולוגית
 
Dr. Assaf Vardi  Department of Plant Sciences, The Weizmann Institute of Science.
 
 
 
Chemical Arms Race at Sea”: Rewiring metabolic pathways during host-virus interactions in the ocean.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום א'
12/5/13
 
11:00
 
מדעי הצמח והסביבה
 
Prof.
Dept. of Plant Sciences,
The Weizman Institute of Science.
 
 
 
Photosynthesizing plants plants in stochastic environment.
 
 
מועדון הסגל
 
בניין סילברמן
 
 
יום א'
12/5/13
 
13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< חזרה


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים