האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם
היחידה לציוד בין מחלקתי

מנהל היחידה: ד"ר אלן בר-סיני
 
טלפון:  02-65-85125

היחידה לציוד בין מחלקתי מאפשרת לחוקרים ולסטודנטים מן האוניברסיטה העברית וממוסדות אחרים להשתמש בציוד מתוחכם בתחום מדעי החיים, שאינו מצוי במעבדות המחקר השונות או בחדרי הציוד המחלקתיים. כמו כן מספקת היחידה מידע והדרכה בנוגע לשיטות מחקר, ניצול מיטבי של ציוד חדשני, ומידע לגבי חברות וסוכנים המייצרים ומספקים סוגי ציוד שונים. אנו מכשירים את המשתמשים להפעיל את הציוד ביחידה בעצמם, ותומכים בהם בעת תיכנון וביצוע המחקר.
 • רשימת הציוד במחלקה מופיעה בהמשך.
 • לקבלת מידע לגבי אופן השימוש בציוד ועלויות ההפעלה, יש לפנות לד"ר אלן בר-סיני
 • משתמשים מחוץ לאוניברסיטה העברית חייבים למלא ולשלוח את הטופס הבא באמצעות דוא"ל.
 
נוהלי העבודה ביחידה
 • על כל משתמש להירשם ביחידה לפחות יום מראש (מערכת רישום ממוכנת נמצאת בפיתוח). יש לרשום את שם המשתמש, משך הזמן הנחוץ ומספר הטלפון של המשתמש.
 • יש להודיע מיידית במקרה של ביטול הזמנה.
 • בעת הפעלת המכשיר יש למלא את כל פרטי השימוש ביומן המכשיר, במיוחד אם המשתמש אינו נוכח במשך כל זמן פעילות המכשיר. חשוב לציין ביומן המכשיר אם הדוגמאות במכשיר מכילות גורמי סיכון כגון פתוגנים או חומרים רדיואקטיביים.
 • יש לעבוד בהתאם לנוהלי הבטיחות המפורטים בהמשך.
 • בתום העבודה חובה לנקות היטב את רכיבי המכשיר ואת איזור העבודה הסמוך לו. במידה ונשפכו חומרים מסוכנים, יש לנקות באקונומיקה.
 • על כל משתמש להביא את מבחנות הסרכוז, תאים אופטיים וציוד אחר הנחוץ לעבודתו.
 
הוראות כלליות בנושא בטיחות
 • אין להגיע ממעבדות המחקר לבושים בכפפות משומשות. במקרה הצורך, יש להביא כפפות חדשות וללבוש אותן לאחר הכניסה ליחידה.
 • דוגמאות המכילות פתוגנים או חומרים רדיואקטיביים יש להביא במבחנות סגורות היטב. במידה שנשפכו דוגמאות, יש לנקות היטב עם חומרים מתאימים.
 • יש לאזן מבחנות לסרכוז לפני הריצה. אין להישען על הצנטריפוגות בזמן הריצה. ניתן לעזוב את הצנטריפוגות רק לאחר שהגיעו למהירות הרצויה.
 • חובה להשתמש במשקפי מגן בעת הפעלת ה- French Press.
 • אין להשאיר ביחידה דוגמאות רדיואקטיביות לאחר הקריאה במונים. יש לפנותן לחדר הפסולת הרדיואקטיבית הסמוך ליחידה.

טופס למשתמשים מחוץ לאוניברסיטה העברית:

 בשאלות לגבי עלות השירות ניתן ליצור קשר עם ד"ר אלן בר-סיני (דוא"ל: allanb@cc.huji.ac.il).
על אנשים מחוץ לאוניברסיטה העברית המעוניינים בשירותי היחידה לצב"מ למלא את הטופס הבא ולשלוח אותו אלינו באמצעות דוא"ל:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
רשימת הציוד ביחידה:
 
 לפירוט נוסף על המיכשור- עבור לגרסה האנגלית
 
          
 
 
        
INSTRUMENT
 
 
MAKE
CAPACITY
REMARKS
1.
 
 
 
 
 
Ultracentrifuges
Beckman
80,000 rpm
6 Instruments
 
Mini Ultracentrifuges
Beckman
130,000 rpm
3 Instruments
 
Superspeed Centrifuges
Sorvall
Up to 6 Liters
6 Instruments
 
Beta counters
Beckman,
Perkin Elmer
Hundreds of samples
 
5 Instruments
 
Gamma Counters
Kontron
Hundreds of samples
 
 
 
Radioactive Plate Reader
Packard
96 well plates
Cell harvesting
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
Spectrophtometers
HP,
Cary, 
Spectronic
             
Cuvettes, capillaries
4 Instruments
 
Microplate Readers
Biotek,
Tecan
 
well plates
 2 Instruments
 
Spectrofluorometers
Perkin Elmer
Cuvettes, microplates
2 Instruments
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
Phosphor Imager
Fuji FLA
Radioactive, fluorescense
3 lasers
 
Image Analyzer
Fuji LAS
ECL, fluorescense
CCD camera
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
FACS
Becton-Dickinson
 
Single laser
 
French Press
SLM-Spectronics
1-30ml
 
 
Microfluidizer
Microfluidics
200ml and up
 
 
Electroporators
Bio Rad, BTX
Cuvettes, petri dish
3 instruments
 
Sonicator
Sonics
 
Tip
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
X-ray Film Developer
Agfa
3 min per film
Dark room
 
UV Cross Linker
UltraLum
 
 
 
SpeedVac Concentrator
Savant
ul-250ml tubes
 
 
Lyophylizer
Heto
 
Bench top
 
Water purification
Barnstead
 
Cartridges
 
  


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים