האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם
יחידת המיקרוסקופ הקונפוקלי

מפעילת היחידה: ד"ר נעמי מלמד-בוק
טלפון: 02-6585453
פקס:  02-6586448

ביחידה למיקרוסקופיה קונפוקלית ניתן לקבל שירותי מיקרוסקופיה מתקדמים.
ביחידה שני מיקרוסקופים קונפוקלים האחד מתוצרת ביורד (MRC-1024) והשני מתוצרת אולימפוס
(FV-1000).
לפרטים אודות השירותים הניתנים ביחידה נא לפנות לאתר באנגלית.
 
confocal image


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים