האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם
היחידה לדימות ביולוגי


מנהל אקדמי: פרופ' מיכאל ברנדייס

מנהלת היחידה : ד"ר נעמי מלמד-בוק

טלפון:
פקס:  02-6585844
________________________________________

ביחידה לדימות ביולוגי ניתן לקבל שירותי מיקרוסקופיה מתקדמים בתחומי מיקרוסקופית אלקטרונים (TEM) ומיקרוסקופית  אור מתקדמת ע"י צוות מיומן ואחראי.


יחידת מיקרוסקופ אלקטרונים חודר (TEM)

מנהלת היחידה: ד"ר יעל פרידמן

טלפון:
02-6586031    
פקס:   02-6585844

יחידת מיקרוסקופ האלקטרונים מספקת שרותים, מיכשור, מומחיות ותמיכה לחוקרים בתחום מדעי החיים, מדע החומרים, רפואה וננוטכנולוגיה.

השרותים כוללים:
-    הכנת הדוגמאות הביולוגיות לצפיה: קיבוע, חיתוך, צביעה, הסתכלות ותעוד התוצאות.
-    Immuno-electron microscopy בשיטות  pre-embedding ו-post-embedding .
-    Negative staining.
-    הכנה וחיתוך של חומרים לא ביולוגיים לחוקרים ממכוני הכימיה והפיסיקה.

הציוד העומד לרשות היחידה:
•    TEM Tecnai 12 equipped with a CCD camera MegaView II and software AnalySIS 3.0.
•    LKB III ultra microtomes, two units
•    Ultracut S Reichert ultra microtome
•    Glow discharge unit


מיקרוסקופית אור מתקדמת - Advanced Light Microscopy

מנהלת היחידה: ד"ר נעמי מלמד-בוק

טלפון: 02-6585453    
פקס:  02-6585844

בתחום מיקרוסקופית האור ביחידה שלושה מיקרוסקופים קונפוקלים, מיקרוסקופ פלורוסנטי ממונע (wide field) ומערכת מיקרוסקופית ל-high throughput . כמו כן קיים ביחידה חדר מחשבים עם תוכנות לעיבוד תמונה ואנליזה.

להלן פירוט הציוד הקיים ביחידה:
1.    Olympus FV1000 confocal - Inverted Microscope with live cell imaging capabilities.
2.    Leica SP5 confocal - Upright Microscope.
3.    Olympus FV1200 confocal - Inverted Microscope with live cell imaging capabilities.
4.    Fully motorized wide field fluorescent microscope.
5.    Hermes WiScan high throughput system.
6.    Computers and programs for image analysis.
 

FV-1000 Confocal Microscope
 
The FV-1000 confocal microscope is equipped with 4 lasers, 4 fluorescent filter based detectors and a transmitted light detector. The system includes two scan heads so that imaging and bleaching can be done simultaneously.
The available lasers are: 405nm, multiline argon ion laser (457nm, 488nm, 514nm, 561nm and 633nm.
 
Our FV-1000 confocal is suitable for live cell imaging. It is equipped with an on-scope incubator (Life Imaging Services) which controls temperature, CO2 concentration, and humidity. The system is also equipped with an auto-focus (ZDC) system.

Leica SP5 Confocal Microscope
 
The Leica SP5 confocal microscope is a upright confocal microscope and its equipped with 5 lasers, 4 fluorescent spectral detectors and a transmitted light detector.
The available lasers are: 405nm, multiline argon ion laser (457nm, 488nm, 514nm, 561nm, 594nm and 633nm.
 
 
FV-1200 Confocal Microscope
 
The FV-1200 confocal microscope is equipped with 5 lasers, 4 fluorescent filter based detectors and a transmitted light detector. The system includes two scan heads so that imaging and bleaching can be done simultaneously.
The available lasers are: 405nm, 488nm, 514nm, 561nm and 633nm.
 
 
Our FV-1200 confocal is suitable for live cell imaging. It is equipped with an on-scope incubator (Life Imaging Services) which controls temperature, CO2 concentration, and humidity. The system is also equipped with an auto-focus (ZDC) system.Motorized Wide-Filed Fluorescent Microscope
 
Our wide field fluorescent microscope is based on an IX81 inverted scope (Olympus), it is equipped with a x-cite light source and emission filters (regular and fast) for DAPI, CY2, CY3, Texas rex and Cy5 and transmitted light.


Hermes WiScan - High Throughput Microscope System
 
The system is a fast imaging system equipped with 7 color scanning capabilities, automatic focusing, temperature and CO2 controls.
The system scans multi well plates as well as slides.

Image Analysis

Computers for Image analysis are available as well as programs for analyzing the data. The programs are: Fiji (Imagej), Imaris, Volosity. 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים