האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם


כימיה ביולוגית גנטיקה ביולוגיה של התא ובעלי חיים מדעי הצמח והסביבה
אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה נוירוביולוגיה סגל מנהלי סגל טכני

מיין לפי שמות
דוא"ל מספר טלפון מחלקה שם
02-6584320 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה גיא בלוך
תחומי מחקר: סוציוביולוגיה, בקרה חברתית על מקצב הפעילות ועל שינה, מנגנונים מולקולאריים של התנהגות חברתית, כרונוביולוגיה (שעונים ביולוגים), פיזיולוגיה של דבורת הדבש, אבולוציה של חברתיות בחרקים.
02-6585991 or: 08-6360124 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה אמציה גנין
תחומי מחקר: אקולוגיה של שונית האלמוגים. יחסי טורף-נטרף והשפעתם על מבנה החברה ותיפקודה. השפעת גורמים פיסיקליים על תהליכים ביולוגיים בים. אקולוגיה התנהגותית של פלנקטון ודגים. יישום שיטות אקוסטיות ואופטיות בחקר הים.
02-6584319 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה אבינועם דנין ז"ל
תחומי מחקר: צמחיית ארץ ישראל
+972-(0)2-6585878 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה דרור הבלנה
תחומי מחקר: אקולוגיה תפקודית של מארגי מזון- בדגש על אקולוגיה ואבולוציה של יחסי טורף-נטרף, אקולוגיה של עקה פסיולוגית, מנגנוני הגנה כנגד סיכוני טריפה, יחסי גומלין של מערכות אקולוגיות מעל ובתוך הקרקע, מלכודות אקולוגיות, אקולוגיה של תזונה, סינדרומים התנהגותיים, אקולוגיה ואבולוציה של צבעים ודגמים בולטים המשמשים להגנה מטורף, מחקר זוחלים תוך התמקדות באקולוגיה של לטאות, אקולוגיה של מערכות צחיחות, שמירת טבע מערכתית ושיקום מערכות אקולוגיות פגועות.
02-6585713 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה יוסף הלר
תחומי מחקר: מגוון (סיסטמטיקה), אקולוגיה, אבולוציה, אורחות חיים, תפוצה, ביולוגיה רבייתית של חלזונות יבשה ומים, עכשוויים ומאובנים.
02-6585874 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה יהודה לאופולד ורנר
תחומי מחקר: 1) זוחלים ודו-חיים של המזרח-התיכון, בהדגשת ישראל: סיסטמטיקה, תפוצה, ביולוגיה בסיסית ושמירת-טבע. 2) משטר השיחור-לטרף של שממיות בהדגשת הגורמים המשפיעים על השונות שלו. 3) ביולוגיה רבייתית של שממיות והשלכות של גודל הביצה. 4) תקשורת קולית בשממיות. 5) יחסי מבנה-תיפקוד באוזן השממיות. 6) יחסי מבנה-תיפקוד-אקולוגיה-ואבולוציה של עין השממיות. 7) יחסי מבנה-תיפקוד-ואקולוגיה של זנב השממיות.
02-6586102 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה דניאל זהרי ז"ל
תחומי מחקר: Variation and evolution in plants. The orgin of cultivated plants. Genetic resources in plants and their conservation.
02-6584640 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה דן כהן
תחומי מחקר: תגובות אדפטיביות ולמידה בסביבות משתנות. *ניצול חיפוש ולמידה של מקורות מזון משתנים במערכות מורכבות. *דינמיקה ושו"מ בין טורפים ונטרפים. *ייחסי גומלין בין דגימה, לימוד ואימון מוקדם בתגובות והתנהגויות אדפטיביות. *האבולוציה של האילוצים והתיפקודים האבולוציונים והאקולוגיים. האבולוציה של התכונות של מרחבי מחיה אקולוגיים בהשפעת התלות והקורליציות בין מרכיבי הפיטנס בתנאי סביבה שונים. האבולוציה של יחסי גומלין חיוביים ושליליים באוכלוסיות.
02-6584310 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה יעקב לורך
תחומי מחקר:
02-6585165 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה עוזי מוטרו
תחומי מחקר: מודלים בביולוגיה של אוכלוסיות, בעיקר בתחום האבולוציה של התנהגות חברתית
02-6585714 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה יהוא מורן
תחומי מחקר: 1) אבולוציה של מנגנוני בקרת ביטוי לאחר תעתוק בדגש על מיקרו-רנ"א ורנ"א קטן. 2) ביוכימיה של ארס שושנות ים והשפעת הסביבה ויחסי טורף/נטרף על הרכבו. 3) אבולוציה מולקולרית של גנים המקודדים לרעלנים חלבוניים בחיות. אבולוציה של תעלות יוניות תלויות מתח ומערכת העצבים הקדמונית.
02-6584314 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה רן נתן
תחומי מחקר: אקולוגיה של תנועה: מסגרת תיאורטית-אמפירית חדשה לחקר תהליכי תנועת אורגניזמים שונים בסקאלות שונות במרחב ובזמן. הפצת זרעים ע"י הרוח: מודלים מכניסטים לסביבה הטרוגנית, בדגש הפצה ארוכת-טווח. מנגנוני מעבר גנים ודינמיקה של המבנה הגנטי ביערות טבעיים ונטועים. הפצת זרעים של צמחי פירות עסיסיים ע"י ציפורים ועטלפים. מודלים מכניסטים של תנועת בע"ח בסביבה הטרוגנית. כיצד שוני בתכונות טורפי זרעים מעצב דגמי התחדשות באוכלוסיות צמחים? תהליכי קבלת החלטות בציפורים נודדות: השפעת גורמי הסביבה על מהירות ואופן המעוף.
02-6585864 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה אוריאל ספריאל
תחומי מחקר: אקולוגיה של שינויי אקלים גלובליים. תיפקוד המגוון הביולוגי באספקת שרותי המערכת האקולוגית. מערכות אדם-סביבה של אזורים צחיחים ותהליכי מדבור.
02-6584574 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה דב פור ז"ל
תחומי מחקר:
02-6584306 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה מיגל פראדה
תחומי מחקר: אוקינוגרפיה ביולוגית; אקולוגיה וביולוגיה תאית של פיטופלנקטון ימי; דינמיקה של אוכלוסיות; אסטרטגיות של מחזור חיים. המעבדה מתמקדת בחקר דיפרנציאציה אקולוגית ותאית במהלך שלבים שונים של מחזור החיים, הבנת התפקיד של כל שלב ויחסי הגומלין עם אורגניזמים ימיים אחרים, וכן חיפוש אחר גורמים הקשורים לוויסות המעבר בין השלבים השונים של מחזור החיים.
02-6585816 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה אריאל צ'יפמן
תחומי מחקר: אבולוציה של תהליכים התפתחותיים, ושימוש באמבריולוגיה השוואתית למחקר תהליכים אבולוציוניים ;השלבים הראשונים בארגון העובר בפרוקי הרגליים והאבולוציה של יצירת דגם הגוף הסגמנטלי; אבולוציה של הראש בפרוקי הרגליים והתהליכים המבחינים בין הראש לגוף; גנומיקה של מערכות מודל חדשות; היסטוריה ביוגיאוגרפית של ארץ ישראל, תוך שימוש באוסף חסרי החוליות הלאומי.
02-6584305 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה רונן קדמון
תחומי מחקר: שימוש בכלים חישוביים לזיהוי מערכי שטחים מתאימים לשמירה על מגוון ביולוגי (Biodiversity). מנגנוני ויסות של עושר מינים בחברות אקולוגיות (מחקר ניסויי ותיאורטי) פיתוח מודלים מבוססי GIS לניבוי דגמי תפוצה של צמחים ובעלי חיים. השלכות של שינויי אקלים על מערכות אקולוגיות בהקשר של שמירת טבע. ניתוח שינויי צומח באמצעות עיבוד ממוחשב של תצלומי אויר. שילוב של טכנולוגיות GIS ואינטרנט לפיתוח מערכות מידע על מגוון ביולוגי
02-6584135 054-8820172 אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה אבי שמידע
תחומי מחקר: שינוי צבע הפרח ומשמעותו בהאבקה. למידה ויצירת העדפות בדבורי בומבוס תוך רעיה על גבי פרחים מלאכותיים (במעבדת הדבורים "BeeHave"). ישום עקרונות בפסיכולוגיה קוגניטיבית להבנת התנהגות מאביקים ובמיוחד דבורים. מגוון הצמחייה ומינים נדירים ובסכנת הכחדה בישראל.


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים