האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם


כימיה ביולוגית גנטיקה ביולוגיה של התא ובעלי חיים מדעי הצמח והסביבה
אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה נוירוביולוגיה סגל מנהלי סגל טכני

מיין לפי שמות
דוא"ל מספר טלפון מחלקה שם
02-549-4537 נוירוביולוגיה צבי באטוס
תחומי מחקר: הבנת המגנונים של בקרת תעופה בחרקים, פיתוח רובוטים בהשראת מערכות ביולוגיות
02-6585080 נוירוביולוגיה בנימין הוכנר
תחומי מחקר:
02-6585193 נוירוביולוגיה שאול הוכשטיין
תחומי מחקר: תכונות תאי קליפת המוח הראייתית: עיבוד מידע ראייתי באזורים שונים של קליפת המוח. רשתות עצבים המשרתות זיכרון ולמידה של דמויות וסדר הופעתם; עבוד מידע מקבילי וטורי של ממדים שונים בתהליך הראייה וסיכום תוצאות עיבודים אלו; למידה במערכות סנסוריות; סיווגים ומושגים (categories and concepts) בתפיסה ראייתית; ראייה ותפישה מודעת ובלתי מודעת; הקשר בין התפיסה והמודעות;סיכום, דומיננטיות ועימות בין-עינית (ocular domonance, binocular rivalry and integration) תפיסה בחטף ותפיסה בהתבוננות; אסטראטגיות במשחקי תפיסה, זכרון וחשיבה; אשליות הראייה.
02-6585100 נוירוביולוגיה פיטר הילמן
תחומי מחקר:
02-6586737 נוירוביולוגיה אהוד זהרי
תחומי מחקר: מנגנונים עצביים של זכרון לטווח קצר. דימות באמצעות fMRI של אזורים ראייתיים במוח האדם. השפעות קשב (Attention) על ביצוע משימות ראייתיות, וביטויים ברמה העצבית.
02-6585172 נוירוביולוגיה יוסף ירום
תחומי מחקר: מנגנונים יוצרי תנודות בתאי עצב בודדים וברשתות עצבים; המבנה הפונקציונלי, המנגנונים התאיים והתפקיד העצבי של המוח הקטן; הפיסיולוגיה של השעון הצירקדיאני.
נוירוביולוגיה יונתן לוינשטיין
תחומי מחקר:
02-6586337 נוירוביולוגיה מיקי לונדון
תחומי מחקר: חישוביות עצבית, קידוד עצבי וחישוב על ידי דנדריטים, רעש עצבי, הבסיס העצבי של תקשורת קולית, ניתוח מידע עצבי בשיטות של תורת האנפורמציה.
02-6586460 נוירוביולוגיה עדי מזרחי
תחומי מחקר: מנגנוני יצירת נוירונים במח הבוגר. חוש הריח. מבנה פונקציונלי של רשתות עצביות. פלסטיות מבנית ותפקודית במח הבריא ובזמן מחלת האפילפסיה.
02-6584229 נוירוביולוגיה ישראל נלקן
תחומי מחקר: תגובות של תאים במערכת השמיעה לצלילים מורכבים
02-6585091 נוירוביולוגיה מיכה ספירא
תחומי מחקר: המנגנונים התאיים והמולקולריים המעוררים יצירת חרוטי צמיחה ועיצוב מחדש של הציטוארכיטקטורה של נוירונים, שינויים לטווח זמן ארוך, למידה הוזיכרון ברמת הנוירון הבודד; ניתוח המנגנונים המאפשרים לנוירון להתארך, לסגת לנווט, ולשנות צורתו כחלק מתהליכי למידה וזיכרון; הדיפרציאציה של חרוט צמיחה לטרמינאל פרה-סינפטי בעקבות הכרת תא מטרה; סינפטוגנזה ושינויים לטווח זמן ארוך; בניה ולימוד התכונות של היברידים נוירו-אלקטרוניים; בניה ולימוד התכונות של סינפסות מלאכותיות בין נוירונים וטרנזיסטורים.
02-6585082 נוירוביולוגיה חנה פרנס
תחומי מחקר: מנגנון שחרור נוירוטרנסמיטור: תיאוריה ונסיונות; מנגנונים לשימור אינפורמציה ברשתות עצבים קטנות; מודלים מתמטיים לשחרור מבוקר של תרופות.
02-6585141 נוירוביולוגיה יצחק פרנס ז"ל
תחומי מחקר:
02-6585194 נוירוביולוגיה עידן שגב
תחומי מחקר: מקורות רעש בתאי עצב והשפעתם על קיבולת האינפורמציה העצבית ; הולכת סיגנלים חשמליים בעצים דנדריטיים המכילים תעלות אקסיטביליות "Hot Spots": התנאים להגברה סינפטית, פעולות לוגיות וחישובים אלמנטריים על פני העץ הדנדריטי; ניתוח, באמצעות סימולצית מחשב, של השפעת קלט מאסיבי על התנהגותו החשמלית של תא העצב; תהליכי עיבוד אמפורמציה במעגלים קורטיקלים ריאליסטיים. שילוב של עבודה ניסויית על חתכים מקליפת המוח (במערכת האינפרא-אדום החדשה) ועבודה תאורטית לסימולציה של עיבוד מידע ברשת קורטיקלית; מנגנונים תאיים ליצירת אוסצילציות חשמליות בתאי עצב וברשתות עצביות (בשיתוף עם פרופ' י. ירום); שיטות אנליטיות לתיאור פשוט מבחינה מתמטית של יחסי הפלט-קלט בתא עצב מורכב.


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים