האוניברסיטה העברית בירושלים
עמוד הבית
English
חיפוש מתקדם
נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטור

תחום: אבולוציה, אקולוגיה והתנהגות

 
 

יועץ החוג לתלמידי מוסמך – פרופ' אריאל צ'יפמן

 
 
 

פרופ' אמציה גנין

 
 

המחלקה לאא"ה והמכון הבינאוניברסיטאי באילת

 
 

בירושלים: בניין ברמן, חדר 303, טל: 02-6585991 ; באילת: 08-6360124

 
 
דוא"ל: amatzia@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

אקולוגיה של שונית האלמוגים.

 
2)

יחסי טורף-נטרף והשפעתם על מבנה החברה ותיפקודה.

 
3)

השפעת גורמים פיסיקליים על תהליכים ביולוגיים בים.

 
4)

אקולוגיה התנהגותית של פלנקטון ודגים.

 
5)

יישום שיטות אקוסטיות ואופטיות בחקר הים.

 
 
 

פרופ' גיא בלוך

 
 
המחלקה לאא"ה
 
 

בניין ברמן, חדר 114, טל: 02-6584320

 
 
דוא"ל: bloch@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

יחסי גומלין בין השעון הצירקדיאני והתנהגות חברתית בדבורים.

 
2)

הארגון הטמפו ראלי של חברות חרקים.

 
3)

הבנת השינויים המולקולארים, אנדוקרינולוגים והעצביים המאפיינים את האבולוציה של חברתיות.

 
4)

השפעות חברתיות על שינה.

 
5)

אפיון מולקולארי ונוירואנאטומי של מערכות השעון הצירקדיאני ושינה בדבורים.

 
6)

מחקר סוציוביולוגי, התנהגותי, מולקולארי וגנומי של חברתיות בדבורים.

 
7)

מנגנונים חברתיים, אנדוקריניים ומולקולאריים המשפיעים על חלוקת תפקידים תלוית גודל גוף בדבורת בומבוס האדמה.

 
 
 

דר' דרור הבלנה

 
 

המחלקה לאא"ה

 
 

בניין ברמן, חדר 210, טל: 02-6585878

 
 
דוא"ל: dror.hawlena@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

אקולוגיה תפקודית של מאגרי מזון – בדגש על אקולוגיה ואבולוציה של יחסי טורף-נטרף.

 
2)

אקולוגיה של עקה פסיולוגית, מנגנוני הגנה כנגד סיכוני טריפה.

 
3)

יחסי גומלין של מערכות אקולוגיות מעל ובתוך הקרקע, מלכודות אקולוגיות.

 
4)

אקולוגיה של תזונה.

 
5)

סינדרומים התנהגותיים.

 
6)

אקולוגיה ואבולוציה של צבעים ודגמים בולטים המשמשים להגנה מטורף.

 
7)

מחקר זוחלים תוך התמקדות באקולוגיה של לטאות.

 
8)

אקולוגיה של מערכות צחיחות, שמירת טבע מערכתית ושיקום מערכות אקולוגיות פגועות. 
 
 
 

פרופ' אמריטוס עוזי מוטרו

 
 
המחלקה לאא"ה
 
 

בניין ברמן, חדר 202, טל: 02-6585165

 
 
דוא"ל: uzi.motro@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

מודלים בביולוגיה של אוכלוסיות, בעיקר בתחום האבולוציה של התנהגות חברתית. (נדרשים ידע טוב במתמטיקה ובהסתברות).

 
2)

גנטיקה של אוכלוסיות, אבולוציה ואקולוגיה.

 
 
 

דר' יהוא מורן

 
 

המחלקה לאא"ה

 
 

בניין ברמן, חדר 212, טל: 02-6585714

 
 
דוא"ל: yehu.moran@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

אבולוציה של מנגנוני בקרת ביטוי לאחר תעתוק בדגש על מיקרו-רנ"א ורנ"א קטן.

 
2)

ביוכימיה של ארס שושנות ים והשפעת הסביבה ויחסי טורף/נטרף על הרכבו.

 
3)

אבולוציה מולקולרית של גנים המקודדים לרעלנים חלבוניים בחיות.

 
4)

אבולוציה של תעלות יוניות תלויות מתח ומערכת העצבים הקדמונית.

 
 
 
פרופ' רן נתן
 
 
המחלקה לאא"ה
 
 

בניין ברמן, חדר 102, טל: 02-6584314

 
 
דוא"ל: ran.nathan@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

אקולוגיה של תנועה: מסגרת תיאורטית-אמפירית חדשה לחקר תהליכי תנועת אורגניזמים שונים בסקאלות שונות במרחב ובזמן.

 
2)

הפצת זרעים ע"י הרוח: מודלים מכניסטים לסביבה הטרוגנית, בדגש הפצה ארוכת-טווח.

 
3)

מנגנוני מעבר גנים ודינמיקה של המבנה הגנטי ביערות טבעיים ונטועים.

 
4)

הפצת זרעים של צמחי פירות עסיסיים ע"י ציפורים ועטלפים.

 
5)

מודלים מכניסטים של תנועת בע"ח בסביבה הטרוגנית.

 
6)

כיצד שוני בתכונות טורפי זרעים מעצב דגמי התחדשות באוכלוסיות צמחים?

 
7)

תהליכי קבלת החלטות בציפורים נודדות: השפעת גורמי הסביבה על מהירות ואופן המעוף.

 
 
 

פרופ' אריאל צ'יפמן

 
 

המחלקה לאא"ה

 
 

בניין ברמן, חדר 206, טל: 02-6585816

 
 
 
 
 
 
1)

אבולוציה של מסלולים התפתחותיים ושימוש באמבריולוגיה השוואתית למחקרתהליכים אבולוציוניים.

 
2)

השלבים הראשונים בארגון העובר בפרוקי הרגליים והאבולוציה של יצירת דגם הגוף הסגמנטלי.

 
3)

אבולוציה של הראש בפרוקי הרגליים והתהליכים המבחינים בין הראש לגוף..

 
4)
גנומיקה של מערכות מודל חדשות.
 
5)

היסטוריה ביוגיאוגרפית של ארץ ישראל, תוך שימוש באוסף חסרי החוליות הלאומי.

 
 
 
 

פרופ' רונן קדמון

 
 
המחלקה לאא"ה
 
 

בניין ברמן, חדר 212, טל: 02-6584305

 
 
דוא"ל: kadmon@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

מגוון המינים והגורמים שמעצבים אותו (מודלים תיאורטיים, מחקרי שדה, ומחקרים ניסויים).

 
2)

השפעות רעייה על חברות צמחים – היבטים תיאורטיים והשלכותיהם לממשק של מערכות אקולוגיות.

 
3)

השלכות של שינויי אקלים והשפעות אדם על מערכות אקולוגיות בהקשר של שמירת טבע.

 
4)

שימוש בכלים חישוביים לתכנון מערכי שטחים מיטביים לשמירה על מגוון ביולוגי..

 
5)

פיתוח מודלים אקולוגיים מבוססי GIS לניבוי דגמי תפוצה של צמחים ובעלי חיים.

 
6)

ניתוח וניבוי של שינויי צומח ארוכי-טווח באמצעות עיבוד ממוחשב של תצלומי אויר.

 
 
 
 
 
 

פרופ' אמריטוס אבי שמידע

 
 
המחלקה לאא"ה
 
 

בניין ברמן, חדר 106, טל: 02-6584312

 
 
דוא"ל: shmida@math.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

שינוי צבע הפרח ומשמעותו בהאבקה.

 
2)

מגוון הצמחייה ומינים נדירים בסכנת הכחדה בישראל.

 
3)

טיפוסי מיניות בצמחים – התאמה אבולוציונית מול אילוצים פילוגנטיים.

 
4)

הקצאה נקבית וזכרית בצמחים.

 
 
 
 
 
 


 

תחום: ביוכימיה מבנית ומולקולרית

 
 

יועץ החוג לתלמידי מוסמך – פרופ' תומר רביד

 
 
 

פרופ' אמריטוס יוסי אורלי

 
 

המחלקה לכימיה ביולוגית

 
 

בניין סילברמן, חדר 1-431, טל: 02-6585451

 
 
דוא"ל: orly@vms.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

אפיון של גורמי שעתוק חדשים המבקרים ביטוי גנים המקודדים חלבונים סטרואידוגנים בשחלות ורחם יונק בזמן ביוץ והתפתחות העובר במהלך ההריון.

 
2)

מנגנוני דגרדציה של חלבונים מיטוכונדריאליים כאמצעי התגוננות בפני עקה הורמונלית.

 
3)

מעורבות חלבונים סטרואידוגניים ברקמת שריר הלב שלאחר אוטם ומוות תאי ברקמת הלב הפגועה.

 
4)

חלבונים קושרי כרומטין ובקרת גנים.

 
 
 

פרופ' שי ארקין

 
 

המחלקה לכימיה ביולוגית

 
 

בניין סילברמן, חדר 1-527, טל: 02-6584329

 
 
דוא"ל: arkin@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

פיתוח ויישום שיטות הדמייה ממוחשבות של חלבוני ממברנה.

 
2)

קביעת מבנה של חלבוני ממברנה בעזרת ספקטרוסקופיה של אינפרא-אדום.

 
3)

מבנה ותיפקוד של תעלות יונים של וירוסים.

 
 
 

פרופ' אמריטוס דפנה אטלס

 
 

המחלקה לכימיה ביולוגית

 
 

בניין סילברמן, חדר 1-607, טל: 02-6585406

 
 
דוא"ל: datlas@vms.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

מנגנוני העברת סיגנל נוירונלי: הקשר המולקולרי בין תהליך שחרור נוירוטרנסמיטורים ותעלות הסידן.

 
2)

עקת חמצון (Oxidativestress): כיוון חדש להבנת מנגנוני מוות של תאים (apoptosis).

 
3)

פיתוח תרופות למחלות נוירודגנרטיביות מסוג אלצהיימר ופרקינסון.

 
4)

ביטוי חלבונים סינפטיים: סינטקסין, סיפטוטגמין, סינטוברבין ו-SNAP-25 ואפיון תפקידם בביצות מסוג Xenopus.

 

פרופ' דוד אנגלברג

 
 

המחלקה לכימיה ביולוגית

 
 

בניין סילברמן, חדר 1-517, טל: 02-6584718

 
 
דוא"ל: engelber@cc.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

מנגנוני העברת סיגנל מהממברנה לגרעין – מעורבות אונקוגנים והקשר לסרטן.

 
2)

פיתוח צורונים של קינאזות המשוחררים מבקרה ופעילים ביולוגית – שימוש בצורונים הללו ללימוד תפקודן הביולוגי והפתולוגי של קינאזות אלה.

 
3)

פיתוח מערכות חדשות תוך שימוש בשמרים, לפיתוח מעכבים המהווים תרופות פוטנציאליות.

פרופ' עודד ליבנה

 
 

המחלקה לכימיה ביולוגית

 
 

בניין סילברמן, אגף וולפסון לביולוגיה מבנית, חדר 10, טל: 02-6586894

 
 
דוא"ל: oded.livnah@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

תכונות מבניות וביולוגיות של מוטנטים פעילים של מולקולותMAP kinase

 
2)

חקר מערכות בעלות אפיניות גבוהה באמצעים מבניים.

 
3)
תכנון חלבונים.
 
4)

חקר מבנה של חלבוןRACK1- הבנת אנטראקציות חלבון-חלבון.

 
5)

תכנון מעכבי קינאז. 

 
 
 
 
 
 

פרופ' אמריטוס אלכסנדר לויצקי

 
 

המחלקה לכימיה ביולוגית

 
 

בניין סילברמן, חדר1-644, טל: 02-6585404

 
 
דוא"ל: levitzki@vms.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

מערכות העברת סיגנל של תאים סרטניים.

 
2)

הרג תאים סרטניים ע"י dsRNA.

 
3)

הדמייה של גידולים סרטניים ע"י מעכבים מסומנים בסמני PET.

 
4)

תכנון והכנת מעכברים לחלבונים סרטניים: Src, Jak2, ן-IGF1R.

 
5)
מעכבי PKB.
 
6)

עיכוב גידולי פרוסטטה.

 
7)

זיהוי גנים חדשים בתאים סרטניים.

 
 
 

פרופ' מיכל ליניאל

 
 

המחלקה לכימיה ביולוגית

 
 

בניין סילברמן, חדר 1-515, טל: 02-6585425

 
 
דוא"ל: michall@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

ביואנפורמטיקה - ארגון גלובלי של כל רצפי החלבונים, פיתוח גישות למיון וסווג אוטומטי של רצפים.

 
2)

ביואנפורמטיקה - נתוח מידע גנומי ופרוטאומי לפיתוח כלים להבנת קשר בין רצפי חלבונים ומבנם.

 
3)

חקר מעורבותם של חלבונים יחודיים בוסיקולות סינפטיות ובאתרי שחרור בסינפסה.

 
4)

שימוש בנוירוטוקסינים כגלאים לתהליכי שחרור במערכות עצבים.

 
5)

גישות פרוטאומיות (גלים דו-ממדיים) לחקר בטוי חלבונים בתאי עצב מתפתחים.

 
6)

ישות גנומיות (בטוי גנים) לחקר בטוי גנים בתאי-עצב מתמיינים.

 
 
 

פרופ' אמריטוס איתנה פדן

 
 

המחלקה לכימיה ביולוגית

 
 

בניין סילברמן, חדר 1-335, טל: 02-6585094

 
 
דוא"ל: etana@vms.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

קשר בין מבנה ותפקיד בחלבון NhaA, דוגמא לחלבונים הממברנלים הפוליטופים המייצגים 30% מחלבוני הפרותאום.

 
2)

ביולוגיה מולקולרית של הסתגלות למלח בחיידקים.

 
3)

ביולוגיה מולקולרית של הסתגלות ל-pH בחיידקים.

 
 
 


 

דר' עמי צתרי

 
 

המחלקה לכימיה ביולוגית

 
 

בניין סילברמן, חדר 2-516, טל: 02-6586969

 
 
דוא"ל: ami.citri@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
(1

מנגנונים תאיים, סינפטיים ומולקולריים של התמכרות לסמים והפרעות אכילה. במעבדה משולבות מגוון טכניקות מולקולריות, אלקטרו פיזיולוגיות והתנהגותיות לצורך הבנת הארגון הפונקציונאלי של הרשתות הגנטיות והעצביות התומכות בפלסטיות של מערכת העצבים.

 
 
 

פרופ' אמריטוס יואב קבנצ'יק

 
 

המחלקה לכימיה ביולווגית

 
 

בניין סילברמן, חדר 1-512, טל: 02-6585420

 
 
דוא"ל: ioav@cc.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

מנגנונים מולקולריים של וויסות רמות ברזל תוך-תאי: הצורך מול הסיכון.

 
2)

חיישני ברזל תוך תאי מתבייתים לאורגנלות תוך תאיות של תאי לב ומח כבחנים למחלות ניוון מוחי.

 
3)

ניווד ברזל תוך תאי כסטראטגיה לטיפול באנמיה של מחלות כרוניות (דלקות, סרטן).

 
4)

נאנו-חלקיקים זוהרים כבחנים תוך תאיים וחוץ תאיים לדינמיקה של ברזל בתאי מח.

 
 
 

פרופ' סבסטיאן קדנר

 
 

המחלקה לכימיה ביולוגית

 
 

בניין סילברמן, חדר 2-322 טל: 02-6585099

 
 
דוא"ל: skadener@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)
miRNA במוח: תפקידם של miRNA בבקרת מקצבים ביולוגים (circadian rhythms) ושינה בזבובים.
 

2)

בידוד ואפיון של mRNAs המבוקרים על ידי miRNAs.

 
3)

מנגנוני עבוד של מולקולות miRNA.

 
4)

תפקידם של מנגנוני בקרה שלאחר התעתוק בויסות של מקצבים ביולוגים.

 
 
 

דר' ניר קליסמן

 
 

המחלקה לכימיה ביולוגית

 
 

בניין סילברמן, חדר 1-451

 
 
דוא"ל: nirka@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
 

קביעת המבנה של קומפלקסים חלבוניים גדולים בשילוב שיטות המבוססות על:

 
 
  1. ספקטרוסקופיית מסות (mass-spectrometry)
 
 
  1. מיקרוסקופיה אלקטרונית
 
 
  1. קריסטלוגרפיה ברזולוציה בינונית עד נמוכה
 
 
 

 

פרופ' תומר רביד

 
 

המחלקה לכימיה ביולוגית

 
 

בניין סילברמן, חדר 1-523, טל: 02-6584349

 
 
דוא"ל: travid@cc.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

מסלולים תוך-תאיים לבקרת איכות של חלבונים

 
2)

מנגנונים לפירוק חלבונים ברטיקולום האנדופלסמטי על ידי מסלול מערכת האוביקוויטין-פרוטאזום.

 
3)

ריאקציות אנזימטיות הכרוכות ביצירה והעברה של שרשראות אוביקוויטין.

 
4)

בקרת יצירה, אגירה, והובלה של שומנים על ידי אוביקוויטין.

 
 
 

דר' דנה רייכמן

 
 

המחלקה לכימיה ביולוגית

 
 

בניין סילברמן, חדר 1-637, טל: 02-6586952

 
 
דוא"ל: danare@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

מנגנונים מולקולריים של וויסות קיפול חלבונים בתא ותגובה למצבי עקה שונים.

 
2)

ביולוגיה מערכתית של בקרת חמצון בתא ובאורגניזם שלם.

 
3)

חקר מנגנוני פעולה של שפרונים בעלי פלסטיסיות רגולטורית ועיצוב של שפרונים חדשים (chaperones intrinsically disordered).

 
4)

קשר בין קיפול חלבונים ומצבי סטרס בפרזיטים מסוג Trypanosoma.

 
5)

ביולוגיה חישובית ונסיונית פרוטאומיקה, mass spectrometry.

 
 
 

פרופ' אמריטוס שמעון שולדינר

 
 

המחלקה לכימיה ביולוגית

 
 

בניין סילברמן, חדר 1-339, טל: 02-6585992

 
 
דוא"ל: shimon.schuldiner@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

קשר מבנה-תפקיד בחלבוני טרנספורט.

 
2)

הבסיס המולקולרי והמשמעות הפיזיולוגית של עמידות למגוון חומרים רעילים.

 
 
 

פרופ' חרמונה שורק

 
 

המחלקה לכימיה ביולוגית

 
 

בניין סילברמן, חדר 1-420, טל: 02-6585109

 
 
דוא"ל: Hermona.soreq@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

בקרת שחבור חלופי במערכת העצבים: ממצבי לחץ למחלות ניווניות..

 
2)

קולטני תקשורת בין מערכת העצבים למערכת החיסון.

 
3)

micro-RNA in brain-to body communication.

 
 
 

דר' יוליה שיפמן

 
 

המחלקה לכימיה ביולוגית

 
 

בניין סילברמן, חדר 1-525, טל: 02-6584078

 
 

דוא"ל: jshifman@mail.huji.ac.il

 
 
 
 
1)

עיצוב קלמודולין על מנת לשנות את ספציפיות הקשירה שלו לחלבוני מטרה שונים.

 
2)

תכנון ביו-סנסורים המתבססים על קלמודולין.

 
3)

עיצוב הטוקסין פסיקולין על מנת לשנות את ספציפיות הקשירה שלו.

 
4)

עיצוב חלבונים המתקפלים לקונפורמציות שונות.


 

תחום: ביולוגיה תאית והתפתחותית

 
 

יועץ החוג לתלמידי מוסמך – דר' אמיר עדן

 
 
 

פרופ' בנימין ארואטי

 
 

המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-519, טל: 02-6585915

 
 
דוא"ל: aroeti@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

קוטביות תאית (cell polarity) הנה תכונה בסיסית של התא. למשל: תא עצב הינו תא המורכב משני קטבים, הקוטב האקסוני והקוטב הסומטודנדריטי. בדומה, לתאי אפיתל ממברנת פלסמה אפיקלית הפונה לחלל האיבר (למשל,חלל המעי) ובזולטרלית הגובלת עם הדם. כיצד חלבונים ממברנליים וחלבונים מופרשים מנותבים בתאים אלו לממברנת הפלסמה הנכונה? אנו חוקרים את המנגנונים התאיים והמולקולאריים המנתבים חלבונים לקטבי התאים וכיצד המנגנונים משתבשים במחלות, למשל: בממאירות תאית וכתוצאה מהדבקה בחיידקים פתוגניים.

 
2)

חיידקים מחוללי מחלות מעי באדם תוקפים תאי אפיתל מקוטבים. אנו חוקרים את המנגנונים המולקולאריים שבאמצעותם החיידקים משעבדים את תאיהם המארחים וכיצד התאים מתגוננים מפניהתוקפים. המחקר מתמקד ביכולת החיידקים לנתב לטובתם את רשת השלד התוך-תאית (cytoskeleton) ותהליכי ניתוב ממברנות (membrane traffic)על-מנת להוציא לפועל תהליכי הדבקה.

 
 
 

פרופ' נסים בן-אריה

 
 

המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-510, טל: 02-6584283

 
 

דוא"ל: Nissim.Ben-Arie@mail.huji.ac.il

 
 
 
 
1)

אפיון חשיבותם ותפקידם של פקטורי שעתוק מסוג bHLH בהתפתחות מערכת העצבים העוברית (למשל המח הקטן, תאים דופמינריים במח הביניים וחוט השדרה) תוך שמוש בעכברים מהונדסים גנטית ובעוברי עוף.

 
2)

גלוי מנגנון הפעולה המולקולרי של פקטור השעתוק העצביים

גנים במעלה הזרם: גילוי ואנליזה של פרומוטורים וגנים מפעילים in vitro וגם in vivo.

גנים במורד הזרם: זהוי בשיטות מולקולריות (microarray, deep sequencing) ואפיון in vitro וגם vivo.

 
3)

רתימת הידע על ההתפתחות העוברית הנורמלית לשם הכוונת או שנוי גורל תאים (במחלות כמו פרקינסון וסרטן מח מסוג מדולובלסטומה).

 
4)

זיהוי מחלות גנטיות הנגרמות ע"י מוטציות בפקטורי שעתוק עצביים.

 
 
 
דר' אורי גת
 
 

המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-503, טל: 02-6585920

 
 
דוא"ל: uri.gat@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

מנגנונים מולקולרים בבקרת גידול זקיקי השיער.

 
2)

אבולוציה התפתחותית של גני מפתח בשושנת הים נמטוסטלה.

 
4)

חקר מבנה ותפקוד של חלבוני קורי העכביש.

 
5)

פיתוח שיטות ליצור מלאכותי של סיבי עכביש וסיבים חלבוניים חדשים.


 

 
 
 

פרופ' מרשל דבור

 
 

המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית והמחלקה לנוירוביולוגיה

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-533, טל: 02-6585085

 
 
דוא"ל: marshlu@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

מנגנונים עצביים של הכאב הכרוני.

 
2)
 תכונות הנוירון התחושתי לאחר פגיעה עצבית.
 
3)

מנגנונים מוחיים בבקרה על ערנות והכרה.

 
4)

הפרעות בתחושה בעקבות פגיעה עצבית.

 
5)

מסלולים מוחיים הקשורים לאבדן הכרה בהרדמה כללית.

 
 
 

פרופ' אמריטוס יעקב הוכמן

 
 

המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-501, טל: 02-6585113

 
 
דוא"ל: hochman@vms.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

מנגנונים מולקולריים המבקרים מטסטטיות של תאי לימפומה ממאירים למערכת העצבים המרכזית.

 
2)

מערכת החיסון במוח.

 
3)

מעורבות חלבונים רטרווירלים החודרים לגרעיון בבקרת הממאירות והכושר המחסן של תאי לימפומה.

 
4)

הכוונת (Targetting) גנים למוח ולעין. מנגונני קסנוגניזציה בתאים ממאירים.

 
 
 
 
 
 

פרופ' אדוארדו מיטרני

 
 

המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-524, טל: 02-6585925

 
 
דוא"ל: mitrai@vms.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

יצירות משאבה ביולוגית בעזרת הנדסה גנטית.

 
2)

מנגנונים מורכבים לאנגיוגנזה.

 
3)

סיגנלים המעורבים ברפרוגרמים של גרעין מתאים סומטי.

 
4)

התמיינות ותפקוד של תאי גזע במצבים שונים.

 
5)

הזדקנות המערכת האפיגנטית.


 
 
 
 
 

פרופ' קובי נחמיאס

 
 
 

בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב, והחוג לביולוגיה תאית והתפתחותית

 
 
 

בניין סילברמן, חדר 3-512, טל: 02-6584406

 
 
 
דוא"ל: ynahmias@cs.huji.ac.il
 
 
 
 
 
 
1)

אפיון מנגנוני שליטה מטבולית בכבד.

 
 
2)

התמיינות תאי גזע אנושיים

 
 
3)
הנדסת רקמת כבד.
 
 
4)

Hepatitis C Virus (HCV)

 
 
 
 
 
דר' אמיר עדן
 
 
 

המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית

 
 
 

בניין סילברמן, חדר 3-564, טל: 02-6584981

 
 
 
דוא"ל: amir.eden@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
 
 
 

Cancer Epigenetics

 
 
1)

 הבסיס המולקולרי לשינויים בדגם המתילציה של דנ"א בגידולים סרטניים.

 
 
2)

 השפעת המתילציה של דנ"א של שעתוק ופעילות טרנספוזונים באדם.

 
 
3)

 היסטונים ומודיפיקציות של היסטונים ומעורבותם בבקרת ביטוי של גנים.

 
 
 
 

פרופ' אמריטוס ג'ף קמחי

 
 

המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-534, טל: 02-6585953

 
 
דוא"ל: jeff@vms.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

נוירואתולוגיה של חסרי חוליות.

 
2)

עיבוד אינפורמציה יעבית במערכת התנהגותית פשוטה: בריחה ו/תעופה בחרקים באמצעות רישום תוך תאי וחוץ תאי, צביעה תוך תאית, ניתוח תנועה תלת ממדי וניתוח ממוחשב של פרמטרים נורופיסיולוגיים והתנהגותיים.

 

 
 
 
 
תחום: גנטיקה
 
 

יועץ החוג לתלמידי מוסמך – פרופ' ערן משורר

 
 
 

פרופ' נסים בנבניסטי

 
 
המחלקה לגנטיקה
 
 

בניין סילברמן, חדר 02-340, טל: 02-6586774

 
 
דוא"ל: nissmb@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
 

תאי גזע, חגקר הסרטן. גנטיקה מולקולרית ביונקים, וביולוגיה התפתחותית.

 
1)

התמיינות תאי גזע עובריים מאדם.

 
2)

זיהוי ואפיון שאתות סרטניות ממקור עוברי.

 
3)

שימוש בביואינפורמטיקה לאנליזה של התפתחות רקמות והתמרה סרטנית.

 
 
 

פרופ' מיכאל ברנדייס

 
 
המחלקה לגנטיקה
 
 

בניין סילברמן, חדר 2-430, טל: 02-6585123

 
 
דוא"ל: Michael.brandeis@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

תפקידי בקרת מערכת היוביקיטין (ubiquitin) במחזור התא.

 
 
 

פרופ' מיכל גולדברג

 
 
המחלקה לגנטיקה
 
 

בניין סילברמן, חדר 2-550, טל: 02-6586452

 
 
דוא"ל: goldbergm@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

תפקיד המתווכים של התגובה התאית לנזקי דנ"א

 
2)

הבקרה התאית על חלבוני התגובה התאית לנזקי דנ"א

 
3)

הקשר בין בקרת מחזור התא לתגובה התאית לנזקי דנ"א

 

פרופ' יוסף גרינבאום

 
 
המחלקה לגנטיקה
 
 

בניין סילברמן, חדר 2-428, טל: 02-6585995

 
 
דוא"ל: gru@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

מנגנונים מולקולריים הקשורים למחלות ניוון שרירים, בעיות קרדיולוגיות, איבוד תאי שומן וזקנה מוקדמת.

 
2)

מעורבות הלמינה הגרעינית בתהליכי אפופטוזיס.

 
3)

אפיון ובדיקת התפקיד הביולוגי של גנים המקודדים לחלבוני מעטפת הגרעין.

 
 
 

פרופ' אריאל דרבסי

 
 
המחלקה לגנטיקה
 
 

בניין סילברמן, חדר 2-578, טל: 02-6584303

 
 
דוא"ל: ariel.darvasi@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

הבסיס הגנטי של מחלות פוליגניות.

 
2)
 גישות תיאורטיות וסטטיסטיות למיפוי גנים.
 
3)
 המרכיב הגנטי של כאב בעכברים.
 
 
 

פרופ' יוסף הירשברג

 
 
המחלקה לגנטיקה
 
 

בניין סילברמן, חדר 2-454, טל: 02-6585662

 
 
דוא"ל: hirschu@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית בצמחים.

 
2)

זיהוי ושיבוט גנים בצמחים בשיטות גנטיות וגנומיות.

 
3)

אנליזה מולקולארית של הבקרה על סינתזת קרוטנואידים בצמחים.

 
4)

ביוטכנולוגיה של ייצור פיגמנטים בצמחים ובחיידקים.

 

דר' אלון זסלבר

 
 
המחלקה לגנטיקה
 
 

בניין סילברמן, חדר 2-546, טל: 02-6585731

 
 
דוא"ל: alonzas@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

חישוביות ודינמיקה תפקודית של הולכת אותות במעגלים עצביים ברזולוציה של תא עצב יחיד.

 
2)

פלסטיסיות של רשתות עצביות (למידה וזיכרון, הזדקנות, מחלות ניווניות).

 
3)

שונות פנוטיפית: מהתבטאות גנים ופעילות עצבית להתנהגות.

 
4)

גנומיקה אבולוציונית ופונקציונלית: רשתות שעתוק והקשר בין ביטוי גנים ומבנה הגנום.

 
 
 
 
 
 

פרופ' בת שבע כרם

 
 
המחלקה לגנטיקה
 
 

בניין סילברמן, חדר 2-590, טל: 02-6585689

 
 
דוא"ל: kerem@cc.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

חוסר יציבות הגנום - מנגנוני שבירות ותיקון דנ"א.

 
2)

תרפיה ספציפית למוטציות שחבור. CF כמודל.

 
3)

תרפיה ספציפית למוטציות פסק. CF כמודל.

 
פרופ' לירן כרמל
 
 
המחלקה לגנטיקה
 
 

בניין סילברמן חדר 2-426 (זמני), טל: 02-6585103

 
 

דוא"ל: carmell@cc.huji.ac.il

 
 
 
 
1)

המשמעות הביולוגית של הארכיטקטורה האינטרונית-אקסונית של גנים.

 
2)

אבולוציה של ארכיטקטורת גנים.

 
3) 

הקשר בין ארכיטקטורת גנים ובין תכונות אחרות של הגן (כמו רמת ביטוי).

 
4)

אבולוציה מולקולארית.

 
5)

עצים פילוגנטיים.


 
 
 
 

פרופ' ערן משורר

 
 
המחלקה לגנטיקה
 
 

בניין סילברמן, חדר 2-541, טל: 02-6585161

 
 
דוא"ל: eran.meshorer@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

הדמיה חיה של תהליכים דינמיים בגרעיןהתא של תאי גזע מתמיינים.

 
2)

כרומטין בתאי גזע עובריים ובמהלך התמיינותם.

 
3)

מבנה הכרומטין בתאי גזע עצביים ובמהלך התמיינותם.

 
4)

זיהוי ואיפיון חלבוני כרומטין בתאי גזע.

 
5)

שימוש בתאי גזע פלוריפוטנטיים אנושיים לחקר מחלות נוירודגנרטיביות פוליגלוט מיניות.

 
6)

רשתות ותהליכים מולקולריים בתאי גזע וסרטן.

 
7)

חקר הכרומטין במהלך תכנות מחדש של תאים סומאטיים לתאים פלוריפוטנטיים מושרים.

 

דר' יונתן צור

 
 
המחלקה לגנטיקה
 
 

בנין סילברמן, חדר 2-552 טל: 02-6585442

 
 
דוא"ל: yonatan.tzur@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
 

מטרת המחקר במעבדתנו היא להבין את תהליך יצירת הביציות, ומדוע הכישלונות בתהליך זה עולים בצורה אקספוננציאלית אצל נשים עוד לפני סוף העשור הרביעי לחייהן. בין הנושאים הספציפיים שאנו מתעניינים בהם ניתן למנות:

 
 
 
 
1)

דינמיקה של כרומוזומים ושינוי מבני שלהם במהלך החלוקות המיוטיות.

 
2)

שימור והסרה של צימוד כרומטידות אחיות.

 
3)

בקרה גנומית על ביטוי גנים והדרך בה היא מקדמת את התכנית המיוטית.

 
 
 
 
 

במחקרנו אנו משתמשים בשתי שיטות מתקדמות שפיתחנו לאחרונה ואף ממשיכים לקדם כעת:

 
1)

עריכה ותפעול גנומים בעזרת קריספר\קאס9

 
2)

אנליזות טרנסקריפטומיות באאוציטים בודדים.

 
 
 
 
 
 

פרופ' יהודה צפתי

 
 
המחלקה לגנטיקה
 
 

בניין סילברמן, חדר 2-411, טל: 02-6584902

 
 
דוא"ל: tzfati@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)
מנגנון הפעולה והבקרה על פעילות הטלומרז.
 
2)

המבנה התלת מימדי ותפקידיו של מרכיב ה-RNA בקומפלקס הטלומרז.

 
3)
מבנהו ותפקידיו של קצה הטלומר.
 
4)

 מחלות גנטיות הנגרמות כתוצאה מפגיעה בתפקוד הטלומרים.

 
 
 

 
 
 
 

פרופ' שגיב שיפמן

 
 

המחלקה לגנטיקה

 
 

בניין סילברמן, חדר 2-315, טל: 02-6585396

 
 

דוא"ל: sagiv@vms.huji.ac.il

 
 
 
 
1.

מיפוי ואיפיון של גורמים גנטיים המעורבים באוטיזם וסכיזופרניה.

 
2.  

שונות גנטית בביטוי ושיחבור גנים.

 

פרופ' אמריטוס גיורא שמחן

 
 
המחלקה לגנטיקה
 
 

בניין סילברמן, חדר 2-567, טל: 02-6585106

 
 
דוא"ל: simchen@vms.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

בקרת המיוזה בשמר כתהליך התמיינות תאי.

 
2)

תיקון דנ"א בשמרים ובצמחים.

 
3)

אזורי אי-יציבות בגנום האנושי.

 
4)

תהליך הרקומבינציה במיוזה.

 
 

פרופ' אמריטוס רות שפרלינג

 
 
 
המחלקה לגנטיקה
 
 
 

בניין סילברמן, חדר 2-554, טל: 02-6585162

 
 
 
דוא"ל: sperling@cc.huji.ac.il
 
 
 
 
 
 
1)

הספלייסוזום הטבעי: מבנה ותפקוד בבקרה על הביטוי הגנטי שלאחר התעתוק.

 
 
2)
קוצוני פסק (stop codons) ושחבור קדם רנ"א.
 
 
3)

"מכונת" עיבוד קדם רנ"א גרעיני - מבנה ותפקוד.

 
 
4)

מנגנון בקרה חדש במסגרת הספלייסוזום הטבעי.

 
 
5)

שחזור הספלייסוזום הטבעי בעזרת קדם רנ"א סינטטי.

 
 
6)

מוטציות הפוגעות בשחבור ומחלות תורשתיות באדם.

 
 
7)

"עריכת" קדם רנ"א.

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

תחום: מדעי המוח וההתנהגות

 
 

יועץ החוג למדעי המוח – פרופ' מרשל דבור

 
 
 

פרופ' אמריטוס שאול הוכשטיין

 
 

המחלקה לנוירוביולוגיה

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-325, טל: 02-6585193

 
 
דוא"ל: shaul@vms.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

תכונות תאי קליפת המוח הראייתית: עיבוד מידע ראייתי באזורים שונים של קליפת המוח. רשתות עצבים המשרתות זיכרון ולמידה של דמויות וסדר הופעתם.

 
2)

עבוד מידע מקבילי וטורי של ממדים שונים בתהליך הראייה וסיכום תוצאות עיבודים אלו.

 
3)

למידה במערכות סנסוריות.

 
4)

סיווגים ומושגים (categories and concepts) בתפיסה ראייתית.

 
5)

ראייה ותפישה מודעת ובלתי מודעת; הקשר בין התפיסה והמודעות.

 
6)

סיכום, דומיננטיות ועימות בין-עינית (ocular domonance, binocular rivalry and integration)

 
7)

תפיסה בחטף ותפיסה בהתבוננות.

 
8)

אסטראטגיות במשחקי תפיסה, זכרון וחשיבה.

 
9)
אשליות הראייה.
 
 
 

פרופ' אמריטוס בנימין הוכנר

 
 

המחלקה לנוירוביולוגיה

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-348, טל: 02-6585080

 
 
דוא"ל: benny.hochner@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

בקרת תנועה בזרועות הגמישות של התמנון כהשראה לרובוטיקה מסוג חדש.

 
2)

הבסיס העיצבי להתנהגויות מורכבות של חסר חוליות מתקדם - התמנון.

 
 
 

פרופ' אהוד זהרי

 
 

המחלקה לנוירוביולוגיה

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-323, טל: 02-6586737

 
 
דוא"ל: udiz@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

מנגנונים עצביים של זכרון לטווח קצר.

 
2)
דימות באמצעות fMRI של אזורים ראייתיים במוח האדם.
 
3)

השפעות קשב (Attention) על ביצוע משימות ראייתיות, וביטויים ברמה העצבית.

 

פרופ' אמריטוס יוסף ירום

 
 

המחלקה לנוירוביולוגיה

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-317, טל: 02-6585172

 
 
דוא"ל: yarom@vms.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

מנגנונים יוצרי תנודות בתאי עצב בודדים וברשתות עצבים.

 
2)

המבנה הפונקציונלי, המנגנונים התאיים והתפקיד העצבי של המוח הקטן.

 
3)

הפיסיולוגיה של השעון הצירקדיאני.


 
 
 
 

פרופ' יונתן לוינשטיין

 
 

המחלקה לנוירוביולוגיה

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-342, טל: 02-6585996

 
 
דוא"ל: yonatan.loewenstein@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

המנגנונים עצביים והעקרונות חישוביים העומדים בבסיס קבלת החלטות במח.

 
2)

נוירוכלכלה והייצוג העצבי של מושג הערך (utility)

 
3)

זכרון קצר טווח: פסיכופיסיקה ומודלים עצביים וחישוביים

 
4)

דינמיקה של תאי עצב ושל רשתות עצביות

 
 
 

פרופ' עדי מזרחי

 
 

המחלקה לנוירוביולוגיה

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-223, טל: 02-6586460

 
 
דוא"ל: mizrahia@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

הדמיה של התפתחות נוירונים בגוף החי (in vivo) בעכברים.

 
2)

התחדשות תאי עצב במוח הבוגר.

 
3)

חוש הריח בעכברים (מבנה ותפקוד רשתות עצביות ותהליכי למידה).

 
4)

פלסטיות מבנית ותפקודית של סינפסות במוח הבוגר

 
 
 

פרופ' ישראל נלקן

 
 

המחלקה לנוירוביולוגיה

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-351, טל: 02-6584229

 
 
דוא"ל: israel@cc.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

עיבוד של צלילים טבעיים במערכת השמיעה.

 
2)

טרנספורמציות של ייצוג אותות במעלה מערכת השמיעה.

 
3)

הקשר בין עולם הצלילים הטבעי וייצוג עצבי של אותות במערכת השמיעה.

 
 
 

פרופ' אמריטוס מיכה ספירא

 
 

המחלקה לנוירוביולוגיה

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-231, טל: -02-6585091

 
 
דוא"ל: spira@cc.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

המנגנונים התאיים והמולקולריים המעוררים יצירת חרוטי צמיחה ועיצוב מחדש של הציטוארכיטקטורה של נוירונים, שינויים לטווח זמן ארוך, למידה וזיכרון ברמת הנוירון הבודד.

 
2)

ניתוח המנגנונים המאפשרים לנוירון להתארך, לסגת לנווט, ולשנות צורתו כחלק מתהליכי למידה וזיכרון.

 
3)

הדיפרציאציה של חרוט צמיחה לטרמינאל פרה-סינפטי בעקבות הכרת תא מטרה.

 
4)

סינפטוגנזה ושינויים לטווח זמן ארוך.

 
5)

בניה ולימוד התכונות של היברידים נוירו-אלקטרוניים.

 
6)

בניה ולימוד התכונות של סינפסות מלאכותיות בין נוירונים וטרנזיסטורים.


 
 
 
 

פרופ' אמריטוס חנה פרנס

 
 

המחלקה לנוירוביולוגיה

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-326, טל: 02-6585082

 
 
דוא"ל: hanna@vms.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

מנגנון שחרור נוירוטרנסמיטור: תיאוריה ונסיונות.

 
2)

מנגנונים לשימור אינפורמציה ברשתות עצבים קטנות.

 
3)

מודלים מתמטיים לשחרור מבוקר של תרופות.

 
 
 

פרופ' עידן שגב

 
 

המחלקה לנוירוביולוגיה

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-321, טל: 02-6585984

 
 
דוא"ל: idan.segev@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

מקורות רעש בתאי עצב והשפעתם על קיבולת האינפורמציה העצבית (בשיתוף עם י. ירום ונ. תשבי).

 
2)

הולכת סיגנלים חשמליים בעצים דנדריטיים המכילים תעלות אקסיטביליות "Hot Spots": התנאים להגברה סינפטית, פעולות לוגיות וחישובים אלמנטריים על פני העץ הדנדריטי.

 
3)

ניתוח, באמצעות סימולצית מחשב, של השפעת קלט מאסיבי על התנהגותו החשמלית של תא העצב.

 
4)

תהליכי עיבוד אמפורמציה במעגלים קורטיקלים ריאליסטיים. שילוב של עבודה ניסויית על חתכים מקליפת המוח (במערכת האינפרא-אדום החדשה) ועבודה תאורטית לסימולציה של עיבוד מידע ברשת קורטיקלית (בשיתוף עם פרופ' י. ירום וד"ר מרקרם, מכון וייצמן.)

 
5)

מנגנונים תאיים ליצירת אוסצילציות חשמליות בתאי עצב וברשתות עצביות (בשיתוף עם פרופ' י. ירום).

 
6)

שיטות אנליטיות לתיאור פשוט מבחינה מתמטית של יחסי הפלט-קלט בתא עצב מורכב.


 
 
 
 

תחום: מדעי הצמח והסביבה

 
 

יועץ החוג לתלמידי מוסמך – פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן

 
 
 

פרופ' אהרון אורן

 
 

המחלקה למדעי הצמח והסביבה

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-484, טל: 02-6584951

 
 

דוא"ל: Aharon.oren@mail.huji.ac.il 

 
 
 
 
1)

פיזיולוגיה, אקולוגיה וביוכימיה של חיידקים הלופילים קיצוניים.

 
2)

האקולוגיה המיקרוביאלית של ים המלח.

 
3)

פיזיולוגיה, אקולוגיה וביוכימיה של חיידקים הלופיליים אנארוביים.

 
 
 

פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן

 
 

המחלקה למדעי הצמח והסביבה

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-428, טל: 02-6586455

 
 
 
 
 
 
1)

מע' השחבור של אינטרוני קבוצה II באברונים של צמחים: בקרה על הביטוי של גנים אברוניים לאחר התעתוק.

 
2)

קביעת זהותם ופעילותם של חלבונים קושרי RNA שונים המעורבים בשיחבורם של אינטרונים אברוניים.

 
3)

שחזור מערכת השחבור של אינטרונים מקבוצה II, במערכות in vitro.

 
4)

בנייתה של "ספריית-מוטנטים" בצמחים הפגומים בגנים מיטוכונדריאליים שונים.

 
5)

אפיון תהליכים המעורבים בבקרה על התרכבותם ופעילותם של קומפלקסים מיטוכנדריאליים שונים (נשימה וריבוזומים).

 
6)

השפעות סביבתיות על פעילות וביוגנזה של מיטוכונדריות בצמחים.

 
 
 

פרופ' שמשון בלקין

 
 

המחלקה למדעי הצמח והסביבה

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-482, טל: 02-6584192

 
 
דוא"ל: Shimshon.belkin@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

יחסי גומלין בין מיקרואורגניזמים לסביבתם:

 
 

א. שרידות חיידקי מעיים במי ים: מנגנונים מולקולריים.

 
 

ב. חיידקים על עלי עץ האשל: עמידות לתנאי מליחות ויובש קיצוניים.

 
 

ג. אקולוגיה מולקולריות של אוכלוסיות מיקרואורגניזמים בסביבות קיצוניות

 
2)

חיישנים מיקרוביאלים לניטור סביבתי: הנדסה גנטית ושילוב במערכות חומרה.

 
 
 

פרופ' רחל גרין

 
 

המחלקה למדעי הצמח והסביבה

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-468, טל: 02-6585391

 
 
דוא"ל: rgreen@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

מנגנוני בקרה של מקצבים צירקדיים בצמחים.

 
2)

השפעת מידת היציבות של mRNA על בקרת ביטוי הגנים ב-A. Thaliana.

 
3)

מעורבות קולטני אור שונים בהכוונת השעון הצירקדי ב-A. Thaliana.

 
 
 
 
 
 

פרופ' רחל נחושתאי

 
 

המחלקה למדעי הצמח והסביבה

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-221, טל: 02-6585242

 
 
דוא"ל: rachel@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

המבנה של מערכת אור ה-I (IPS) ביצורים פוטוסינתטיים שונים: כחוליות, אצות ירוקות, צמחים עילאיים.

 
2)

בידוד קומפלקסים פוטוסינתטיים טבעיים ובנית מערכות פוטוסינתטיות מלאכותיות מהם (בשיתוף עם פרופ' איתמר וילנר מהמכון לכימיה).

 
3)

איפיון הפעילות הביולוגית של החלבון mitoNEET בשמירת מאזן הברזל בתאים הומניים ובצמחים.

 
4)

קביעת המבנה התלת מימדי של חלבונים קושרי ברזל-גופרית (2Fe-2S) במיוחד בפרדקוסין ו-mitoNEET.

 
 
 

פרופ' אלכס לוין

 
 

המחלקה למדעי הצמח והסביבה

 
 

בניין סילברמן, חדר 2-468, טל: 02-6586543

 
 
דוא"ל: alex.levine@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

המנגנון המולקולרי לעמידות צמחים לעקות סביבתיות.

 
2)

איטראקציות צמחים עם אורגניזמים מירוביאליים: סימביוזה ופתוגניות.

 
3)

עקה חימצונית ומות תאי מתוכנת בצמחים ובחיות.

 
4)

מסלולי העברת סיגנלים בצמחים.

 
 
 

פרופ' אמריטוס אהרון קפלן

 
 

המחלקה למדעי הצמח והסביבה

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-419, טל: 02-6585234

 
 
דוא"ל: aaron.kaplan@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

יחסי גומלין בין אורגניזמים כגורם הקובע את איכות המים בכנרת.

 
2)

הגורמים התאיים והסביבתיים המבקרים פריחות של ציאנובקטריות טוקסיות וייצור טוקסינים בכנרת.

 
3)

מיחזור של CO2 ושל חמצן בין התאים הפוטוסינטטים לסביבתם.

 
4)

בקרה של ביטוי גנים בציאנובקטריה בתגובה לשינויים בריכוז CO2 ועוצמת הארה בסביבה.

 
5)

שימוש בגנים מציאנובקטריה להגברת גידול בצמחים עילאיים.

 
6)

ביולוגיה של קרומי קרקע - אינטראקציות בין האורגניזמים ותגובתם לתהליכי הרטבה וייבוש.

 
 
 

פרופ' ניר קרן

 
 

המחלקה למדעי הצמח והסביבה

 
 

בניין סילברמן, חדר 3-417, טל: 02-6585233

 
 
דוא"ל: nir.ke@mail.huji.ac.il
 
 
 
 
1)

טרנספורט והומאוסטאסיס של מתכות באורגניזמים פוטוסינטתיים: יחסי גומלין בין מערכות טרנספורט, פעילות פוטוסינטתית והסביבה האביוטית.

 
2)

דינאמיקה של תהליכים ביואנרגטיים במערכת הפוטוסינטתית.

 


 
 
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן הפקולטה למדעי החיים האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים