נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' ניר פרידמן
ביולוגיה מערכתית של שיעתוק וכרומטין
ביוכימיה מבנית ומולקולרית