נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' מיכה ספירא
רשתות עצביות
מדעי המח וההתנהגות
  1. המנגנונים התאיים והמולקולריים המעוררים יצירת חרוטי צמיחה ועיצוב מחדש של הציטוארכיטקטורה של נוירונים, שינויים לטווח זמן ארוך, למידה וזיכרון ברמת הנוירון הבודד.
  2. ניתוח המנגנונים המאפשרים לנוירון להתארך, לסגת לנווט, ולשנות צורתו כחלק מתהליכי למידה וזיכרון.
  3. הדיפרציאציה של חרוט צמיחה לטרמינאל פרה-סינפטי בעקבות הכרת תא מטרה.
  4. סינפטוגנזה ושינויים לטווח זמן ארוך.
  5. בניה ולימוד התכונות של היברידים נוירו-אלקטרוניים.
  6. בניה ולימוד התכונות של סינפסות מלאכותיות בין נוירונים וטרנזיסטורים.