הנהלת המכון

עברית

הרצאת מכון - פרופ' ווילנד הטנר

פרופ' ווילנד הטנר
17/03/2019 - 09:30
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן
Speaker: Prof. Wieland Huttner, The Max Planck Institute of ,Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden
 
Title: Human-specific genes, neural stem cell amplification, and neocortex expansion in development and human evolution.

 

מחלקה - יחידת שירות:

Prof. Wieland Huttner
deadline date: 
חמישי, מרץ 14, 2019

יום פתוח למתעניינים בלימודי מוסמך

יום פתוח למתעניינים בלימודי מוסמך
19/02/2019 - 11:00 עד 15:30
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן
 
 
 
 
תכנית:
 
11:00-11:30 התכנסות ושיחה עם ראש המכון פרופ' עודד ליבנה וראש המגמה פרופ' מיכל גולדברג
 
מידע כללי על תואר שני במכון למדעי החיים
 
 ד"ר אמיר עדן: שיקולים בבחירת מעבדה\מנחה.
 
 
11:30-13:00  - חוקרי המכון מציגים פרוייקטים למחקר
 
 
13:00-13:30  הפסקה וכיבוד
 
 
13:30-14:00  התכנסות ושיחה עם תלמידי תואר שני במכון למדעי החיים
 
 
14:00-15:00  המשך, חוקרי המכון מציגים את הפרוייקטים למחקר
 
15:00- סיכום היום ואפשרות לשיחה אישית עם החוקרים של המכון למדעי החיים.
 
סיום משוער- 15:30.

מחלקה - יחידת שירות:

תוכנית: 
deadline date: 
שני, ינואר 14, 2019

הרצאת מכון - פרופ' מרטין יארמוש

פרופ' מרטין יארמוש
18/06/2018 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן
Speaker:  Prof. Martin Yarmush 
Founding Director of the Center for Engineering in Medicine, Massachusettes General Hospital, Department of Biomedical Engineeringת Rutgers State University of New Jersey, USA

Title: EMERGING TECHNOLOGIES AND BIOMEDICAL ENGINEERING INNOVATION

 

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
שלישי, אוקטובר 16, 2018

הרצאת מכון - פרופ' ליאור פכטר

פרופ' ליאור פכטר
22/10/2018 - 14:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן
Speaker: Prof. Lior Pachter
Bren Professor of Computational Biologyת Departments of Biology and Computing & Mathematical Sciencesת California Institute of Technology, USA
 

Title: Title: Computational and Experimental Foundations for Single-Cell Genomics

 

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
שלישי, אוקטובר 16, 2018

OPEN AFTERNOON - 9.1.19

OPEN AFTERNOON - 9.1.19
09/01/2019 - 17:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

תלמידי התואר הראשון מוזמנים למפגש עם ראש המכון - פרופ' עודד ליבנה,  וראש המגמה - פרופ' מיכל גולדברג.

בהמשך יינתנו גם שתי הרצאות מדעיות קצרות ע"י ד"ר איתמר הראל ופרופ' דודי אנגלברג.

מחלקה - יחידת שירות:

תוכנית: 
deadline date: 
רביעי, ינואר 9, 2019

הרצאת מכון - פרופ' יוג'ין קונין

פרופ' יוג'ין קונין
26/05/2016 - 10:00 עד 11:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Eugene Koonin
National Center for Biotechnology Information (NCBI), National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), USA 
Title: “CRISPR-Cas: Origin of adaptive immunity from selfish genetic elements and the evolutionary continuum from Darwin to Lamarck

מחלקה - יחידת שירות:

פרופ' אבי דרנבורג

פרופ' אבי דרנבורג
07/03/2017 - 12:00 עד 13:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Abby F. Dernburg,
Molecular Cell Biology and Biophysics, University of California, Berkeley; Howard Hughes Medical Institute; Lawrence Berkeley National Laboratory; The California Institute for Quantitative Biosciences
Title: “Counting to One: A compartmentalized circuit between chromosomes turns meiotic recombination on and off
 
 

מחלקה - יחידת שירות:

פרס פרקש-הימזלי 2016

פרס פרקש-הימזלי 2016 לד"ר דנה רייכמן וד"ר אלון זסלבר
25/05/2016 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

הפרס לחוקר צעיר לזכר חנה פרקש-הימזלי ואלכסנדר הימזלי מוענק השנה לד"ר דנה רייכמן (כימיה ביולוגית) וד"ר אלון זסלבר (גנטיקה).

חוקר: 
רייכמן דנה
זסלבר אלון

מחלקה - יחידת שירות:

הרצאת מכון: פרופ' הייפאן לין - 5 ביוני, 2017

פרופ' הייפאן לין
05/06/2017 - 12:00 עד 13:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בניין סילברמן

Speaker: Prof. Haifan Lin
Eugene Higgins Professor of Cell Biology
Professor of Genetics, and of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences
Director, Yale Stem Cell Center
Yale University School of Medicine

Title: Uniting the Genome: Novel Functions of piRNAs in the Germline

מחלקה - יחידת שירות:

עמודים