מטרות ויעדים

מחקר
אנו שואפים לתרום להתפתחות הידע, התיאוריות והכלים המתודולוגיים בתחומים העדכניים ביותר של מדעי החיים, תוך שיתופי פעולה בין-תחומיים עם חוקרים מובילים בארץ ובעולם.
עבודתנו המדעית משלבת מחקר בסיסי עם אספקטים יישומיים בתחומי הביו-רפואה, התעשיה הביוטכנולוגית והחקלאות. מחקרינו עוסקים במגוון תהליכים ומנגנונים, תוך אינטגרציה וקישור בין רמות הארגון השונות בעולם החי והצומח. 

הוראה
אנו פועלים להנחיל לסטודנטים שלנו חדוות למידה ועשיה בתחומים שונים של מדעי החיים, בשילוב חשיבה ביקורתית ויצירתית, המתבססת על היכרות עם תפיסות בסיסיות ועדכניות במדעי החיים והתנסות במיומנויות של איסוף ועיבוד נתונים במחקר מדעי.
 
תרומה לקהילה
אנו חותרים לקרב  אוכלוסיות שונות בישראל (צעירים, פריפריה, מורים, מקבלי החלטות ועוד) אל המחקר המדעי והחשיבה המדעית בכלל ואל העניין והחשיבות שבעיסוק במדעי החיים בפרט.