תחרות המאמר המצטיין - SMART

פרס SMART נועד לציין מאמרים מצטיינים שמפרסמים תלמידינו (תלמידי בוגר או תלמידי תארים מתקדמים) בכתבי העת המובילים.

בכל מחזור יחולקו עד ארבעה פרסים בסך 1,000 ש"ח כ"א.
בסוף השנה האקדמית יערך מפגש מיוחד, בו יציגו כל הזוכים בפרס את עבודותיהם.
 
חברי ועדת הפרס:
 1. ד"ר יהוא מורן
 2. ד"ר אורן רם
 3. ד"ר דנה רייכמן
 4. ד"ר יונתן צור
הנחיות:
 • זכאים להגיש מועמדות לפרס סטודנטים לתואר בוגר או לתארים מתקדמים אשר היו/הינם רשומים במכון למדעי החיים בזמן פרסום המאמר, ואשר קיבלו הדרכה לתואר מחברי סגל במכון למדעי החיים.
 • המועמד/ת חייב/ת להיות מחבר/ת ראשון/נה (באופן בלעדי או במשותף) של המאמר המוגש לפרס.
 • הערכת המאמרים המוגשים תתבצע עפ"י הקריטריונים הבאים: מקוריות, יצירתיות, השפעה צפויה של הפרסום על תחום המחקר, האימפקט פקטור של העיתון המדעי בו התפרסם המאמר והדירוג שלו.
 • ניתן להגיש מאמר לפרס פעם אחת בלבד (אלא אם כן, במקרים מיוחדים, ועדת הפרס תחליט אחרת).
 • הזוכים בפרס יכולים להגיש מאמר נוסף לפרס רק כעבור שנה.
 • ניתן להגיש לפרס אך ורק מאמרים שהתפרסמו או התקבלו לפרסום. לא יתקבלו מאמרים בהכנה (in preparation) או בשלב התיקונים להגשה מחודשת (in revision).
 • על מנת למנוע ניגודי עניינים, במידה שיוגש מאמר ע"י סטודנט המודרך על ידי אחד מחברי ועדת השיפוט, יוחלף אותו חבר ועדה בחבר סגל אחר. 
 • ועדת הפרס יכולה להחליט שלא להעניק את הפרס בסבב מסוים.
 

המועמדים מתבקשים להגיש את המסמכים הבאים:
 • גרסת PDF של המאמר
 • Impact Statement (עד 5 משפטים) המיועד למעריך שאינו חוקר תחום זה.
 • פסקה קצרה (עד 150 מילים) המתארת את תרומתו הספציפית של המועמד למאמר.
 • טופס הגשה לפרס SMART .
בנוסף, בכוונתנו לפרסם את כל המאמרים שיוגשו באתר המכון ובדף הפייסבוק של המכון "ביולוגיה בעברית". 
לצורך זה יש להגיש את המסמכים הבאים:
 • תאור קצר (2-3 פסקאות) של מטרת המחקר והממצאים העיקריים באנגלית ובעברית
 • תמונה או תרשים באיכות גבוהה יחד עם הסבר קצר 
מועד אחרון להגשה: 21 בפברואר 2019; ניתן להגיש בסבב זה מאמרים שהתפרסמו בין 1.7.2018 עד 31.12.2018.
 
נא לשלוח את כל המסמכים במייל לליה בריק בכתובת: lyab@savion.huji.ac.il