הודעת שגיאה

User warning: The following module is missing from the file system: webform. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).

מחלקות

קבוצות המחקר במכון למדעי החיים מאורגנות בשש מחלקות. יחד עם זאת, המחקר במכון הינו אינטרדיסציפלינרי וחורג מגבולות המחלקות.