יועצים לתואר ראשון (בוגר)

מדעי החיים

דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר אלון זסלבר פרופ' אלון זסלבר
יועץ תואר ראשון
02-65-85758 סילברמן 1-400
פרופ, לירן כרמל פרופ' לירן כרמל
יועץ למועמדים
02-65-85103 סילברמן 1-401

אתגר

דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר דרור הבלנה פרופ' דרור הבלנה
ראש תוכנית (בוגר)
02-65-85878 ברמן -210
פרופ' ניר פרידמן פרופ' ניר פרידמן
ראש תוכנית (בוגר)
02-5494557 סילברמן 2-313

כימיה - ביולוגיה

דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר דנה רייכמן פרופ' דנה רייכמן
ראש תוכנית (בוגר)
02-65-86952 סילברמן 1-637

פסיכוביולוגיה

דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' ערן משורר פרופ' ערן משורר
ראש תוכנית (בוגר)
02-65-85161 סילברמן 2-541
פרופ' שגיב שיפמן פרופ' שגיב שיפמן
ראש תוכנית (בוגר)
02-65-85396 02-6586975 סילברמן 2-317