קול קורא למשרות אקדמיות

משרות אקדמיות פנויות לשנה האקדמית תש"פ

המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמן באוניברסיטה העברית מחפש מועמדים למשרות אקדמיות במדעי החיים בדגש על התחומים הבאים: 

 •  ביוכימיה, ביולוגיה מבנית ומולקולרית, הנדסת חלבונים 
 • ביולוגיה של מערכות, ביואינפורמטיקה וביולוגיה חישובית 
 • אקולוגיה, אבולוציה, התנהגות בע"ח ושינויים סביבתיים גלובליים 
 • גנטיקה, גנומיקה פונקציונלית ואפיגנטיקה  
 • ביולוגיה תאית והתפתחותית, תעבורה תוך-תאית וביולוגיה של סרטן 
 • ביולוגיה של צמחים,ויסות התפתחות צמחים, אינטראקציות צמח סביבה
 • נוירוביולוגיה בדגש על נוירואטולוגיה
 • אוספי טבע לאומיים - המועמדים יתבקשו לקדם מחקרים אקדמיים והוראה בפקולטה למדעי הטבע בשילוב עם אוצרות ופיתוח מחקרים הקשורים לאוספים. מועמדים מצטיינים שמחקריהם קשורים לאוספי טבע יועלו לדיון. 

החוקרים הנקלטים אמורים לייסד ולהוביל קבוצת מחקר עצמאית ולקחת חלק בהוראת קורסים קיימים ובפיתוח קורסים חדשים.

 1.     על המועמדים להיות בעלי רקע מוכח בתחום המחקר שלהם ולהציג הישגים אקדמיים בולטים, כמו גם מחויבות להוראה של תלמידי תואר בוגר ותלמידי מחקר.
 2.     תואר דוקטור במדעי החיים ו/או ברפואה הינו חובה.
 3.     תקופת השתלמות פוסט-דוקטורט מומלצת ביותר, אם כי במקרים יוצאי דופן יתכן שתישקל המועמדות גם ללא תקופת פוסט-דוקטורט.

תיק מועמד (באנגלית) יכלול את המסמכים הבאים:

 •     טופס הגשת מועמדות
 •     תמונת פספורט
 •     קורות חיים עפ"י הנחיות האוניברסיטה  
 •     רשימת פרסומים עפ"י הנחיות האוניברסיטה   
 •     ביוגרפיה מדעית
 •     הצעת מחקר  
 •     כיוונים וכוונות בתחום ההוראה
 •     עותקים של 1-3 מאמרים נבחרים
 •     מכתבי המלצה מהמנחים בדוקטורט והפוסט-דוקטורט
 •     רשימה של 5 ממליצים אפשריים בתחום/י המחקר הרלבנטי

על הפונים להירשם ולהגיש את כל המסמכים הנ"ל באמצעות מערכת הרישום המקוון בקישור הבא:

https://ttp.ekmd.huji.ac.il

מועד אחרון להגשת מועמדות: 12 באוקטובק 2019 .