הנהלת המכון

הודעת שגיאה

User warning: The following module is missing from the file system: webform. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).
דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' עודד ליבנה פרופ' עודד ליבנה
ראש מכון
02-65-85191 סילברמן 1-407
פרופ' מיכל גולדברג פרופ' מיכל גולדברג
ראש מגמה
02-65-86452 סילברמן 1-401
גב' מיכל דהאן
מנהלת אדמיניסטרטיבית
02-65-85339 02-6586103 סילברמן 1-406
גב' ניצה אפשטיין
מזכירת המכון
02-65-86533 02-6586103 סילברמן 1-404
גב' ליה בריק
עוזר/ת יו"ר המכון
02-65-85191 02-6586103 סילברמן 1-407
גב' קרן דניאל
מזכירה לענייני הוראה ותלמידים
02-65-86541 סילברמן 1-401
גב' שרון ברגר
מנהלנית הוראה ותלמידים
02-65-85337 02-6586103 סילברמן 1-401
גב' שרה גבריאל
מנהלנית הוראה ותלמידים
02-65-85445 סילברמן 1-401
מר איתי מלכה
מתאם מיחשוב
02-65-86227 סילברמן 1-409
ד"ר נורית דורון
הוראה מקוונת
02-65-86937 סילברמן 1-400