כל האנשים

כל האנשים

דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר נילי אבידן

02-65-
ד"ר תמר אבין-ויטנברג ד"ר תמר אבין-ויטנברג

אתר החוקרת
02-65-94023 סילברמן 2-464
גב' אורלי אברהם

02-65-86894
לילי אגרנט-תמיר ד"ר לילי אגרנט-תמיר

02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342
ד"ר ראובן אהרוני

02-65-84258 ברמן -2XX
מר אהרון אולנדר

02-65-
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן

02-65-86455 02-6584425 סילברמן 3-428
מר יוסף אורבן

02-65-85163 גודמן -1204
ד"ר עדי אורון גוטסמן

02-65- סילברמן 2-5XX
פרופ' יוסי אורלי פרופ' (אמריטוס) יוסי אורלי

02-65-85451 02-6586448 סילברמן 1-431
פרופ' אהרון אורן פרופ' אהרון אורן

02-65-84951 02-6584425 סילברמן 3-484
דפנה אטלס פרופ' (אמריטוס) דפנה אטלס

02-65-85406 סילברמן 1-607
ד"ר שרה איזק

02-65- סילברמן 2-5XX
מר אייל איצקוביץ מר איל איצקוביץ

02-65-85758 סילברמן 2-5XX
מר חסן אישתיה

02-65-84298 סילברמן 2-562
ד"ר עדי אלדג'ם מלצר ד"ר עדי אלדג'ם מלצר

02-65-84546 סילברמן 1-616
ד"ר עדי אלדג'ם-מלצר

02-65-84546 סילברמן 1-6XX
ד"ר ציונה אליהו

02-65-85889 02-6586448 סילברמן 1-5XX
ד"ר יפעת אליעזר

02-65-85758 סילברמן 2-532
גב' אלנה אמלן

02-65-85045 סילברמן 2-315
ד"ר הדר אמרטלי ד"ר הדר אמרטלי

02-65-86920 סילברמן 3-228
פרופ' דוד אנגלברג פרופ' דוד אנגלברג

02-65-84718 02-6586448 סילברמן -517
גב' אפרת אסולין

02-65-85576 סילברמן 2-5XX
גב' שרה אסתיכנג'י

02-65-84419
מר אלון אפלבוים מר אלון אפלבוים

02-65- סילברמן 2-3XX
גב' ניצה אפשטיין

02-65-86533 02-6586103 סילברמן 1-404
פרופ' בני ארואטי פרופ' בנימין ארואטי

אתר החוקר
02-65-85915 02-6584547 סילברמן 3-519
מר גיא ארונוב מר גיא ארונוב

02-65-86422 סילברמן 2-341
גב' קרן ארז

02-65-85097 סילברמן 2-548
גב' תרזה ארנון

02-65-85196 סילברמן -4XX
פרופ' שי ארקין פרופ' ישעיהו (שי) ארקין

אתר הקבוצה
02-65-84329 02-6584329 סילברמן 1-527
דר' חנה אשש ד"ר חנה אשש

02-65-84298 סילברמן 2-560
פרופ' צבי באטוס ד"ר צבי באטוס

אתר החוקר
02-54-94537 סילברמן 3-236
גב' קרול בוניך גב' קרול בוניך

02-65-84803 סילברמן 2-340
ד"ר אמנון בוקסבוים פרופ' אמנון בוקסבוים

אתר החוקר
02-5494573 02-5494605 סילברמן -500
מר דניאל בטירב

02-65-85144 סילברמן 2-542
פרופ' גיא בלוך פרופ' גיא בלוך

אתר החוקר
02-65-84320 02-6584741 ברמן -114
פרופ' שמשון בלקין פרופ' (אמריטוס) שמשון בלקין

אתר החוקר
02-65-84192 02-6585559 סילברמן 3-482
פרופ' נסים בן-אריה פרופ' נסים בן-אריה

אתר החוקר
02-65-84283 02-6528039 סילברמן 3-510
מר עמרי בן-דב

02-65- סילברמן 3-2XX
ד"ר אייל בן-חור ד"ר אייל בן-חור

אתר החוקר
02-65-84659 ברמן -X
גב' דרורית בן-חיים

02-65-85463 סילברמן -4XX
גב' מוריה בן-ישי

02-65-85144 סילברמן 2-542
גב' אביטל בן-משה

02-65-85097 סילברמן 2-548
מר עדי בן-נון מר עדי בן-נון

02-65-86345 ברמן -105
גברת אביטל בן-סימון גב' אביטל בן-סימון

02-65-86530 סילברמן 3-4XX
גב' ג'ואנה בנא

02-65- סילברמן 1-633
פרופ' נסים בנבניסטי פרופ' נסים בנבניסטי

אתר החוקר
02-65-86774 02-6584972 סילברמן 2-340
מר ניר בנד

02-65-84659 ברמן -204
ד"ר אסתר בנט

02-65-85431 סילברמן 1-4XX
גברת שירן בר גב' שירן בר

02-65-85195 סילברמן 2-340
גברת ליאת בר-אייל גב' ליאת בר-אייל

02-65- סילברמן 3-4XX
גב' שרון ברגר

02-65-85337 02-6586103 סילברמן 1-401
ד"ר ברויאר ויליאם ד"ר ויליאם ברויאר

02-65-86599 סילברמן 2-228
ד"ר מיכל ברונשטיין

אתר החוקרת
02-65-85211 סילברמן 1-313
מר יואב ברטן מר יואב ברטן

02-65-86093 02-6586080
גברת אסתר בריאל גב' אסתר בריאל

02-65- סילברמן 1-5XX
מר שלומי בריאל

02-65-
גב' ליה בריק

02-65-85191 02-6586103 סילברמן 1-407
פרופ' מיכאל ברנדייס פרופ' מיכאל ברנדייס

02-65-85123 סילברמן 2-430
גב' שרית ברק

אתר החוקר
02-65-85339 02-65-86103 סילברמן 1-406
ד"ר מיכל ברקר-דקל ד"ר מיכל ברקר-דקל

אתר החוקרת
02-65-85412 סילברמן 3-450
ד"ר מירב גבעון

02-65-85163 גודמן -1204
גב' מרב גולד

02-65-86983 סילברמן 2-546
פרופ' מיכל גולדברג פרופ' מיכל גולדברג

02-65-86452 02-65-86975 סילברמן 2-550
תמר גולן-לב גב' תמר גולן-לב

02-65-85195 סילברמן 2-340
גב' אידה גיגוזין

02-65-84877 סילברמן 1-313
פרופ' אמריטוס יוסף גיל פרופ' (אמריטוס) יוסף גיל

02-65-
מר עומרי גילדי

02-65-85163 גודמן -1204
פרופ' חגי גינזבורג פרופ' (אמריטוס) חגי גינזבורג

MPMP
02-65-
פרופ' אמריטוס בן-ציון גינצבורג פרופ' (אמריטוס) בן-ציון גינצבורג

02-65-
ד"ר אריאל גלעד

02-65-85163 גודמן -1204
אמציה גנין פרופ' (אמריטוס) אמציה גנין

02-65- ברמן -306
פרופ' רחל גרין פרופ' רחל גרין

אתר החוקרת
02-65-85391 02-6584425 סילברמן 3-468
ד"ר גיל גרינבאום ד"ר גיל גרינבאום

אתר החוקר
02-65- סילברמן 3-608
פרופ' יוסי גרינבאום פרופ' (אמריטוס) יוסי גרינבאום

אתר החוקר
02-65-85995 סילברמן 2-428
ד"ר אורי גת ד"ר אורי גת

02-65-85920 סילברמן 3-576
פרופ' מרשל דבור פרופ' (אמריטוס) מרשל דבור

אתר החוקר
02-65-85085 02-6584480 סילברמן 3-533
ד"ר יעל דומוביץ

02-65-85578 02-6585573 וולפסון -4
ד"ר נורית דורון

02-65-86937 סילברמן 1-400
גב' קרן דניאל

אתר הקבוצה
02-65-86541 סילברמן 1-401
ד"ר צפי דניאלי ד"ר צפי דניאלי

אתר היחידה לביטוי חלבונים
02-65-85736
ד"ר נועה דקל

02-65-85375 סילברמן 3-228
גב' אורלי דרעי-לוסטהאוס

02-65-86022 סילברמן 2-440
ד"ר מירב דרש ד"ר מירב דרש

02-65-85243 סילברמן 3-217
גברת נעה דשא גב' נעה דשא

02-65- סילברמן 2-5XX
ד"ר דרור הבלנה פרופ' דרור הבלנה

אתר החוקר
02-65-85878 02-6584741 ברמן -210
פרופ'אמריטוס יעקב הוכמן פרופ' (אמריטוס) יעקב הוכמן

02-65- סילברמן 3-5XX
פרופ' בני הוכנר פרופ' (אמריטוס) בנימין הוכנר

אתר החוקר
02-65-85080 סילברמן 3-348
פרופ' אמריטוס שאול הוכשטיין פרופ' (אמריטוס) שאול הוכשטיין

אתר החוקר
02-65-85193
פרופ' יוסי הירשברג פרופ' (אמריטוס) יוסף הירשברג

02-65-85662 02-5633066 סילברמן 2-454
פרופ' אמריטוס יוסף הלר פרופ' (אמריטוס) יוסף הלר

02-65-
דר' איתמר הראל ד"ר איתמר הראל

אתר החוקר
02-65-85918 סילברמן 3-536
גב' נטע הרמן

02-65-85045 סילברמן 2-315
גב' ג'וליאן וגאס

02-65-85144 סילברמן 2-541
מר אורי וייסביין מר אורי וייסביין

02-65-85195 סילברמן 2-340
מר עמית וינוגרד

02-65-85163 גודמן -1204
מר אורן וינטנר

02-65-
גב' רות וינר

02-65-85097 סילברמן 2-548
פרופ' אמריטוס יהודה ורנר פרופ' (אמריטוס) יהודה ליאופולד ורנר

02-65-
מר דן ורשקוב מר דן ורשקוב

02-65-85195 סילברמן 2-340
פרופ' אהוד זוהרי פרופ' אהוד זהרי

אתר החוקר
02-65-86737 סילברמן 3-323
מר אוליבר זיהלר

אתר החוקר
02-65-84270 ברמן -
ד"ר סופיה זיסמן חזנוב

02-65- סילברמן 3-5XX
גב' לי-אור זך

02-65-86983 סילברמן 2-546
גב' אפרת זלוטקין-ריבקין

02-65-85972 סילברמן 3-5XX
ד"ר אלון זסלבר פרופ' אלון זסלבר

אתר החוקר
02-65-85758 סילברמן 2-540
דר' חגית זר ד"ר חגית זר

02-65-86877
דר' מרים חסידים ד"ר מרים חסידים

02-65-86455 סילברמן 3-4XX
מר ירדן טוהר

02-65-85163 גודמן -1204
ד"ר מיכל טור-סיני

02-65-85122 סילברמן 2-5XX
ד"ר חגית טורם

02-65-
מר דני טיברמן

02-65-85568
ד"ר גן-איצ'י טסקה

02-65-85163 גודמן -1204
ד"ר משה (מייקל) טרוס

02-65-85402 סילברמן 1-6XX
דר' עפרה ינוקה ד"ר עפרה ינוקא

02-65-85195 סילברמן 2-340
פרופ' אמריטוס יוסף ירום פרופ' (אמריטוס) יוסף ירום

02-65-85172 02-6586296 סילברמן 3-317
מר אהרון כהן מר אהרון כהן

02-65-
ד"ר אילת-השחר כהן

02-65-85144 סילברמן 2-542
פרופ' אמריטוס דן כהן פרופ' (אמריטוס) דן כהן

02-65-
גב' זהבה כהן

02-65-85999 סילברמן 1-317
מר יהל כהן

02-65-85045 סילברמן 2-315
גב' לאה כהן

02-65-85144 02-6586073 סילברמן 2-542
ד"ר מירב כהן

02-65-85416 סילברמן 3-5XX
גב' מירה כהן

02-65-84270 ברמן -116
ד"ר מרגנית כהן

02-65-86219
פרופ' בת-שבע כרם פרופ' בת שבע כרם

אתר החוקרת
02-65-85689 סילברמן 2-590
ד"ר עולא כרמי ד"ר עולא כרמי

02-65-86599 סילברמן 2-228
פרופ, לירן כרמל פרופ' לירן כרמל

אתר החוקר
02-65-85103 סילברמן 2-426
מר מרדכי לוי

02-65-84428 סילברמן 2-341
גברת שרית לוי גב' שרית לוי

02-65-85390 02-6584741
פרופ' אמריטוס אברהם לויטר פרופ' (אמריטוס) אברהם לויטר

02-65-85422 סילברמן 1-625
פרופסור אלכס לוין פרופ' (אמריטוס) אלכס לוין

02-65-86543 סילברמן 2-468
פרופ' יונתן לוינשטיין פרופ' יונתן לוינשטיין

אתר החוקר
02-65-85996 גודמן -2102
פרופ' אלכס לויצקי פרופ' (אמריטוס) אלכס לויצקי

אתר החוקר
02-65-85404 02-6512958 סילברמן 1-644
דר' מיקי לונדון פרופ' מיכאל (מיקי) לונדון

אתר החוקר
02-65-86337 גודמן -2103
מר אליעד לזמי מר אליעד לזמי

02-65-85195 סילברמן 2-3XX
פרופ' עודד ליבנה פרופ' עודד ליבנה

02-65-86894 02-6585573 וולפסון -10
ד"ר יעל ליטבק ד"ר יעל ליטבק

אתר החוקרת
02-65-86245 סילברמן 3-352
גב' חן לייבזון

02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342
מר פטריק לים מר פטריק לים

02-65-85144 סילברמן 2-541
גב' דניאל לימואי

02-65-86022 סילברמן 2-442
פרופסור מיכל ליניאל פרופ' מיכל ליניאל

אתר החוקרת
02-65-85425 02-6586448 סילברמן 1-515
גב' מיכל לסי

02-65-86989
פרופ' (אמריטוס) יהודה לפידות

02-65-
דר' איתן לרנר ד"ר איתן לרנר

אתר החוקר
02-65-85457 סילברמן 1-435
מר נעם לרנר

02-65- סילברמן 3-2XX
ד"ר עידו מאור

02-65-85163 גודמן -1204
מר יואב מה טוב

02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342
פרופ' אמריטוס עוזי מוטרו פרופ' (אמריטוס) עוזי מוטרו

02-65-85165 02-6525626 ברמן -202
ד"ר גליה מונדרר רוטקוף

02-65-85045 סילברמן 2-315
ד"ר ליאת מוסקוביץ

02-65- סילברמן 3-4XX
גב' רות מועלם

02-65-86447 סילברמן 1-4XX
פרופ' מורן יהוא פרופ' יהוא מורן

אתר החוקר
02-65-85714 סילברמן 3-344
פרופ' עדי מזרחי פרופ' עדי מזרחי

אתר החוקר
02-65-86460 גודמן -1204
גב' רוני מיה

02-65- סילברמן 3-2XX
גב' חן מיטל

02-65-85100 02-6586296 סילברמן 3-410
פרופ' מיטרני אדוארדו פרופ' (אמריטוס) אדוארדו מיטרני

02-65-85925 סילברמן 3-523
גברת דורית מיכאלי גב' דורית מיכאלי

02-65-85738 סילברמן 3-219
ד"ר אן מינרט-פטל

02-65-85895 סילברמן 3-516
גב' רחל מירסקי

02-65-85445 סילברמן 1-401
ד"ר נעמי מלמד-בוק

02-65-85453 סילברמן 2-5XX
ד"ר ורדה מן

02-65-86022 סילברמן 2-440
גברת לילי מנאע גב' לילי מנאע

02-65-85135 סילברמן 3-486
גב' טל מקוב

02-65-86022 סילברמן 2-442
מר יהונתן מקרוב

02-65-86227 סילברמן 1-409
גב' מרינה מרדכישוילי

02-65-84877 סילברמן 1-313
מר מיכאל מרץ מר מיכאל מרץ

02-65-84787 סילברמן 2-341
פרופ' ערן משורר פרופ' ערן משורר

אתר החוקר
02-65-85161 02-6586975 סילברמן 2-541
ד"ר משה (מוקי) נגרי

אתר החוקר
02-65-84270 ברמן -116
גב' אסיה נוביקוב

02-65-85809 ברמן -225
פרופ' רחל נחושתאי פרופ' רחל נחושתאי

02-65-85242 סילברמן 3-221
פרופסור יעקב נחמיאס פרופ' יעקב נחמיאס

אתר החוקר
02-65-84406 02-6585418 סילברמן 3-512
ד"ר דפנה נחמני ד"ר דפנה נחמני

אתר החוקרת
02-65-84056 סילברמן 3-606
גב' יעל ניר קרן

02-65-85735 סילברמן 3-224
פרופ' ישראל נלקן פרופ' ישראל נלקן

02-65-84229 גודמן -1207
ד"ר מלכה נסים-רפיניא

אתר אישי
02-65-85144 סילברמן 2-543
פרופ' רן נתן פרופ' רן נתן

אתר החוקר
02-65-84314 02-6584741 ברמן -102
גב' תמר סגל

02-65-85144 סילברמן 2-542
גברת רעות סולימן לביא גב' רעות סולימן לביא

02-65-85045 סילברמן 2-315
פרופ' אמריטוס משה סולר פרופ' (אמריטוס) משה סולר

02-65-
מר חיים סימנוביץ'

02-65-86022 סילברמן 2-442
גב' חנאן סלמאן

02-65-86025
פרופ' מיכה ספירא פרופ' (אמריטוס) מיכה ספירא

אתר החוקר
02-65-85091 סילברמן 3-231
פרופ' אמריטוס אוריאל ספריאל פרופ' (אמריטוס) אוריאל ספריאל

02-65-
גברת אברים סרבילי גב' אברים סרבילי

02-65-85402 סילברמן 1-6XX
גב' נעמה סרבניק

02-65-
מר דן סרני מר דן סרני

02-65- סילברמן 2-5XX
ד"ר אמיר עדן ד"ר אמיר עדן

אתר החוקר
02-65-84981 סילברמן 3-564
גברת איה עוואד גב' איה עוואד

02-65- סילברמן 2-4XX
גב' וולאא עויס

02-65-85144 סילברמן 2-542
פרופ' איתנה פדן פרופ' (אמריטוס) איתנה פדן

02-65-85094 סילברמן 1-335
ד"ר אריון פונס

02-65- סילברמן 3-2XX
גב' ליבי פייגין

02-65-85163 גודמן -1204
פרופ' מעוז פיין פרופ' מעוז פיין

אתר החוקר
08-6360123 ברמן -304
ד"ר עמרי פינקל ד"ר עמרי פינקל

אתר החוקר
סילברמן 3-607
גב' ילנה פישמן

02-65- סילברמן 2-516
פרופ' אמריטוס עוזי פליטמן פרופ' (אמריטוס) עוזי פליטמן

02-65-
ד"ר אטול קומר פנדי

אתר החוקר
02-65-84270 ברמן -112
ד"ר פראדה מיגל ד"ר מיגל פראדה

אתר החוקר
02-65-84306 ברמן -107
ד"ר יעל פרידמן

02-65-86031 סילברמן 2-5XX
מר עילי פרל

02-65- סילברמן 3-2XX
פרופ' אמריטוס חנה פרנס פרופ' (אמריטוס) חנה פרנס

02-65- סילברמן 3-2XX
גב' מעין פרנקו

אתר החוקרת
02-65-84270 ברמן -116
פרופ' אריאל צ'יפמן פרופ' אריאל צ'יפמן

02-65-85816 02-6585809 ברמן -206
ד"ר נתנאל צארום ד"ר נתנאל צארום

אתר החוקר
02-65-84160 סילברמן 3-618
ד"ר יונתן צור ד"ר יונתן צור

אתר החוקר
02-65-85442 סילברמן 2-578
גב' נעם צורי

02-65- סילברמן 3-2XX
פרופ' דודי צפתי פרופ' יהודה צפתי

אתר החוקר
02-65-84902 סילברמן 2-411
ד"ר עמי ציתרי פרופ' עמי צתרי

אתר החוקר
02-65-84978
פרופ' יואב קבנצ'יק פרופ' (אמריטוס) יואב קבנצ'יק

972-765407656 972-765407656
גב' אלין קדוש

02-65-84118 סילברמן 2-5XX
פרופ' רונן קדמון פרופ' רונן קדמון

BioGIS
02-65-84305 02-6584741 ברמן -212
ד"ר אורן קולודני ד"ר אורן קולודני

אתר החוקר
02-65-85165 ברמן -201
פרופ' אמריטוס ריצ'רד קולקה פרופ' (אמריטוס) ריצ'רד קולקה

02-65-
גב' ענבר קוצר

02-65-85045 סילברמן 2-315
ד"ר שושנה קליין

02-65-85401 סילברמן 1-6xx
ד"ר ניר קליסמן ד"ר ניר קליסמן

אתר החוקר
02-65-84487 סילברמן 1-451
פרופ' אמריטוס ג'ף קמחי פרופ' (אמריטוס) ג'ף קמחי

02-65-
גב' אוזלם גונולקירמז קנקלר

אתר החוקר
02-65-84270 ברמן -112
מר בנימין קפא

02-65-85144 סילברמן 2-543
פרופ' אהרן קפלן פרופ' (אמריטוס) אהרן קפלן

אתר החוקר
02-65-85234
גב' מרים קרוגליאק

02-65-85194 סילברמן 1-5XX
פרופ' ניר קרן פרופ' ניר קרן

אתר החוקר
02-65-85233 02-6584425 סילברמן 3-417
מר אורי קרניאל

02-65-86022 סילברמן 2-442
פרופ' תומר רביד פרופ' תומר רביד

אתר החוקר
02-65-84349 סילברמן 1-523
גב' אביגיל רבין

02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342
ד"ר מיכל רבני ד"ר מיכל רבני

אתר החוקרת
02-65-85705 סילברמן 2-516
ד"ר איילת רהט

02-65-84295 סילברמן 2-3XX
גב' נעמי רוזן

02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342
ד"ר רחל רוזן ד"ר רחל רוזן

02-65-85125 סילברמן 2-228
מר רתם רוח מר רתם רוח

02-65- סילברמן 2-5XX
פרופ' אמריטוס עמירם רונן פרופ' (אמריטוס) עמירם רונן

02-65-
גב' טליה רורליך

02-65-85144 סילברמן 2-544
גב' יעל ריבק

02-65-85144 02-6586073
ד"ר דנה רייכמן פרופ' דנה רייכמן

אתר החוקרת
02-65-86952 02-6586448 סילברמן 1-637
ד"ר עדי רכס ד"ר עדי רכס

02-65- סילברמן 2-417
ד"ר אורן רם פרופ' אורן רם

אתר החוקר
02-65-85408 סילברמן 1-611
מר ישראל רפפורט מר ישראל רפפורט

02-65-84298 סילברמן 2-562
פרופ' עידן שגב פרופ' (אמריטוס) עידן שגב

02-65-85984 גודמן -1201
מר נבו שגיא מר נבו שגיא

02-65-
מר עידו שגיא מר עידו שגיא

02-65-85195 סילברמן 2-340
מר צבי שגיב מר צבי שגיב

02-65-86422 סילברמן 2-341
מר דוד שהמי מר דוד שהמי

02-65-86110
גברת שחר שוחט גב' שחר שוחט

02-65-85045 סילברמן 2-315
פרופ' שמעון שולדינר פרופ' (אמריטוס) שמעון שולדינר

אתר החוקר
02-65-85992 סילברמן 1-339
ד"ר חנה שולה

אתר החוקר
02-65-84270 ברמן -113
פרופ' חרמונה שורק פרופ' (אמריטוס) חרמונה שורק

02-65-85109 972-2-6520258 סילברמן 1-420
ד"ר מתן שורק ד"ר מתן שורק

02-65-85144 סילברמן 2-542
פרופ' אמריטוס זאב שטיין פרופ' (אמריטוס) זאב וילפרד שטיין

פרופ' יוליה שיפמן פרופ' יוליה שיפמן

אתר החוקרת
02-65-84078 סילברמן -525
פרופ' שגיב שיפמן פרופ' שגיב שיפמן

אתר החוקר
02-65-85396 02-6586975 סילברמן 2-317
גב' מאירה שלפקוב

02-65-85640 סילברמן 1-313
פרופ' גיורא שמחן פרופ' (אמריטוס) גיורא שמחן

02-65- סילברמן 2-5XX
פרופ' אבי שמידע פרופ' (אמריטוס) אבי שמידע

אתר החוקר
02-65-84136
גב' דליה שמעוני

02-65-85105 02-6586975 סילברמן -4XX
מר הרן שני-נרקיס

02-65-85163 גודמן -1204
פרופ' (אמריטוס) רות שפרלינג פרופ' (אמריטוס) רות שפרלינג

02-65-85162 סילברמן 2-554
מר רפי שרגאי

02-65-85543
גב' סנדרה תורג'מן

אתר החוקרת
02-65-86110 02-6586080 ברמן -303
גב' עדי תורג'מן

02-65-85640 סילברמן 1-313