כל האנשים

הודעת שגיאה

User warning: The following module is missing from the file system: webform. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).

כל האנשים

דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר תמר אבין-ויטנברג דר' תמר אבין-ויטנברג

אתר החוקרת
02-65-94062 סילברמן 2-464
גב' אורלי אברהם

02-65-86894
גב' לילי אגרנט

02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342
פרופ' יצחק אוהד ז"ל פרופ' (אמריטוס) יצחק (איציק) אוהד ז"ל

02-65-
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן

02-65-86455 02-6584425 סילברמן -428
מר יוסף אורבן

02-65-85163 גודמן -1204
פרופ' יוסי אורלי פרופ' (אמריטוס) יוסי אורלי

02-65-85451 02-6586448 סילברמן 1-431
פרופ' אהרון אורן פרופ' אהרון אורן

02-65-84951 02-6584425 סילברמן 3-484
דפנה אטלס פרופ' (אמריטוס) דפנה אטלס

02-65-85406 סילברמן 1-607
פרופ' אלכסנדר איג פרופ' אלכסנדר איג ז"ל

02-65-
פרופ' חפציבה אייל גלעדי פרופ' (אמריטוס) חפציבה אייל-גלעדי ז"ל

02-65-
מר אייל איצקוביץ מר איל איצקוביץ

02-65-85758 סילברמן 2-5XX
מר חסן אישתיה

02-65-84298 סילברמן 2-562
דר' ציונה אליהו

02-65-889 02-6586448 סילברמן 1-5XX
גב' אלנה אמלן

02-65-85045 סילברמן 2-315
פרופ' דוד אנגלברג פרופ' דוד אנגלברג

02-65-84718 02-6586448 סילברמן -517
גב' שרה אסתיכנג'י

02-65-84419
מר אלון אפלבוים מר אלון אפלבוים

02-65- סילברמן 2-3XX
גב' ניצה אפשטיין

02-65-86533 02-6586103 סילברמן 1-404
פרופ' בני ארואטי פרופ' בנימין ארואטי

02-65-85915 02-6584547 סילברמן 3-519
מר גיא ארונוב

02-65-86422 סילברמן 2-341
גב' קרן ארז

02-65-85097 סילברמן 2-548
גב' תרזה ארנון

02-65-85196 סילברמן -4XX
פרופ' שי ארקין פרופ' ישעיהו (שי) ארקין

אתר הקבוצה
02-65-84329 02-6584329 סילברמן -527
דר' חנה אשש דר' חנה אשש

02-65-84298 סילברמן 2-560
פרופ' צבי באטוס דר' צבי באטוס

אתר החוקר
02-54-94537 סילברמן 3-236
גב' קרול בוניך גב' קרול בוניך

02-65-84803 סילברמן 2-3XX
ד"ר אמנון בוקסבוים דר' אמנון בוקסבוים

אתר החוקר
02-5494573 02-5494605 סילברמן -500
פרופ' גיא בלוך פרופ' גיא בלוך

אתר החוקר
02-65-84320 02-6584741 ברמן -114
פרופ' שמשון בלקין פרופ' שמשון בלקין

אתר החוקר
02-65-84192 02-6585559 סילברמן 3-482
פרופ' נסים בן-אריה פרופ' נסים בן-אריה

אתר החוקר
02-65-84283 02-6528039 סילברמן 3-510
גב' דרורית בן-חיים

02-65-85463 סילברמן -4XX
גב' אביטל בן-משה

02-65-85097 סילברמן 2-548
מר עדי בן-נון מר עדי בן-נון

02-65-86345 ברמן -105
גב' אביטל בן-סימון

02-65-86530 סילברמן 3-4XX
פרופ' נסים בנבניסטי פרופ' נסים בנבניסטי

אתר החוקר
02-65-86774 02-6584972 סילברמן 2-340
דר' אסתר בנט

02-65-85431 סילברמן 1-4XX
גברת שירן בר גב' שירן בר

02-65-85195 סילברמן 2-3XX
גברת ליאת בר-אייל גב' ליאת בר-אייל

02-65- סילברמן 3-4XX
דר' אלן בר-סיני

02-65-85125 סילברמן 2-2XX
פרופ' סרגי בראון פרופ' (אמריטוס) סרגיי בראון ז"ל

אתר החוקר
02-65-
גב' שרון ברגר

02-65-85337 02-6586103 סילברמן 1-401
דר' ויליאם ברויאר

אתר הקבוצה
02-65- סילברמן 2-2XX
דר' מיכל ברונשטיין

02-65-84048 סילברמן 1-3XX
מר יואב ברטן מר יואב ברטן

02-65-86093 02-6586080
גב' ליה בריק

02-65-85191 02-6586103 סילברמן 1-407
פרופ' מיכאל ברנדייס פרופ' מיכאל ברנדייס

02-65-85123 סילברמן 2-430
דר' מירב גבעון

02-65-85163 גודמן -1204
גב' שרה גבריאל

02-65-85445 סילברמן 1-401
מר דוד גוכמן

02-65- סילברמן 2-3XX
גב' מרב גולד

02-65-86983 סילברמן 2-546
פרופ' מיכל גולדברג פרופ' מיכל גולדברג

02-65-86452 02-65-86975 סילברמן 2-550
פרופ' אלישבע גולדשמידט ז"ל פרופ' אלישבע גולדשמידט ז"ל

תמר גולן-לב גב' תמר גולן-לב

02-65-85195 סילברמן 2-3XX
גב' אידה גיגוזין

02-65-84877 סילברמן 1-3XX
פרופ' אמריטוס יוסף גיל פרופ' (אמריטוס) יוסף גיל

02-65-
מר עומרי גילדי

02-65-85163 גודמן -1204
פרופ' חגי גינזבורג פרופ' (אמריטוס) חגי גינזבורג

MPMP
02-65-
פרופ' אמריטוס בן-ציון גינצבורג פרופ' (אמריטוס) בן-ציון גינצבורג

02-65-
דר' אריאל גלעד

02-65-85163 גודמן -1204
אמציה גנין פרופ' אמציה גנין

02-65- ברמן -306
גברת יפעת גפן גב' יפעת גפן

02-65- סילברמן 1-523
פרופ' רחל גרין פרופ' רחל גרין

אתר החוקרת
02-65-85391 02-6584425 סילברמן 3-468
פרופ' יוסי גרינבאום פרופ' יוסי גרינבאום

אתר החוקר
02-65-85995 סילברמן 2-428
ד"ר אורי גת דר' אורי גת

אתר החוקר
02-65-85920 סילברמן 3-576
פרופ' מרשל דבור פרופ' מרשל דבור

אתר החוקר
02-65-85085 02-6584480 סילברמן 3-533
מר ניב דה מלאך מר ניב דה מלאך

02-65-
פרופ' נתן דה-גרוט פרופ' (אמריטוס) נתן (הוכו) דה-גרוט ז"ל

אתר הקבוצה
02-65-
גב' מיכל דהאן

02-65-85339 02-6586103 סילברמן 1-406
דר' נורית דורון

02-65-86937 סילברמן 1-400
גב' קרן דניאל

אתר הקבוצה
02-65-86541 סילברמן 1-401
ד"ר צפי דניאלי דר' צפי דניאלי

אתר היחידה לביטוי חלבונים
02-65-85736
פרופ' אבינעם דנין פרופ' (אמריטוס) אבינועם דנין ז"ל

פרופ' אריאל דרבסי פרופ' אריאל דרבסי ז"ל

ד"ר מירב דרש דר' מירב דרש

02-65-85243 סילברמן 3-217
ד"ר דרור הבלנה דר' דרור הבלנה

אתר החוקר
02-65-85876 02-6584741 ברמן -210
פרופ' אברהם הוכברג פרופ' (אמריטוס) אברהם הוכברג ז"ל

פרופ'אמריטוס יעקב הוכמן פרופ' (אמריטוס) יעקב הוכמן

02-65- סילברמן 3-5XX
פרופ' בני הוכנר פרופ' (אמריטוס) בנימין הוכנר

אתר החוקר
02-65-85080 סילברמן 3-348
פרופ' אמריטוס שאול הוכשטיין פרופ' (אמריטוס) שאול הוכשטיין

אתר החוקר
02-65-
גב' דליה הילמן

02-65-
פרופ' יוסי הירשברג פרופ' יוסף הירשברג

02-65-85662 02-5633066 סילברמן 2-454
פרופ' אמריטוס יוסף הלר פרופ' (אמריטוס) יוסף הלר

02-65-
דר' איתמר הראל דר' איתמר הראל

אתר החוקר
02-65-85918 סילברמן 3-536
גב' נטע הרמן

02-65-85045 סילברמן 2-315
מר אורי וייסביין מר אורי וייסביין

02-65-85195 סילברמן 2-3XX
מר עמית וינוגרד

02-65-85163 גודמן -1204
גב' רות וינר

02-65-85097 סילברמן 2-548
פרופ' אמריטוס יהודה ורנר פרופ' (אמריטוס) יהודה ליאופולד ורנר

02-65-
פרופ' אהוד זוהרי פרופ' אהוד זהרי

אתר החוקר
02-65-86737 סילברמן 3-323
פרופ' אמריטוס דניאל זהרי פרופ' (אמריטוס) דניאל זהרי ז"ל

02-65-
גב' לי-אור זך

02-65-86983 סילברמן 2-546
גב' אפרת זלוטקין-ריבקין

02-65-85972 סילברמן 3-5XX
פרופ' צבי זלינגר פרופ' (אמריטוס) צבי זלינגר ז"ל

02-65-
ד"ר אלון זסלבר דר' אלון זסלבר

אתר החוקר
02-65-85758 סילברמן 2-540
פרופ' צבי זקס פרופ' (אמריטוס) צבי זקס ז"ל

02-65-
דר' חגית זר דר' חגית זר

02-65-86877
גברת גאולה חנין גב' גאולה חנין

דף אישי
02-65-
דר' מרים חסידים דר' מרים חסידים

02-65-86455 סילברמן 3-4XX
מר ירדן טוהר

02-65-85163 גודמן -1204
מר דני טיברמן

02-65-85568
דר' גן-איצ'י טסקה

02-65-85163 גודמן -1204
דר' משה (מייקל) טרוס

02-65-85402 סילברמן 1-6XX
דר' עפרה ינוקה דר' עפרה ינוקא

02-65-85195 סילברמן 2-3XX
גברת דנה יפה גב' דנה יפה

02-65-86792 סילברמן 1-3XX
פרופ' אמריטוס יוסף ירום פרופ' (אמריטוס) יוסף ירום

אתר החוקר
02-65-85172 02-6586296 סילברמן 3-317
פרופ' אמריטוס דן כהן פרופ' (אמריטוס) דן כהן

02-65-
מר יהל כהן

02-65-85045 סילברמן 2-315
דר' מירב כהן

02-65-85416 סילברמן 3-5XX
גב' מירה כהן

02-65-84270 ברמן -116
דר' מרגנית כהן

02-65-86219
פרופ' בת-שבע כרם פרופ' בת שבע כרם

אתר החוקרת
02-65-85689 סילברמן 2-590
פרופ, לירן כרמל פרופ' לירן כרמל

אתר החוקר
02-65-85103 סילברמן 2-426
ד"ר מריו לבנדיקר דר' מריו לבנדקר

אתר היחידה לניקוי חלבונים
02-65-86920 02-6585735
מר מרדכי לוי

02-65-84428 סילברמן 2-341
גברת שרית לוי גב' שרית לוי

02-65-85390 02-6584741
פרופ' אמריטוס אברהם לויטר פרופ' (אמריטוס) אברהם לויטר

02-65-85422 סילברמן 1-625
פרופסור אלכס לוין פרופ' אלכס לוין

02-65-86543 סילברמן 2-468
פרופ' יונתן לוינשטיין פרופ' יונתן לוינשטיין

אתר החוקר
02-65-85996 גודמן -2102
פרופ' אלכס לויצקי פרופ' (אמריטוס) אלכס לויצקי

אתר החוקר
02-65-85404 02-6512958 סילברמן 1-644
דר' מיקי לונדון דר' מיכאל (מיקי) לונדון

אתר החוקר
02-65-86337 גודמן -2103
פרופ' עודד ליבנה פרופ' עודד ליבנה

02-65-86894 02-6585573 וולפסון -10
גב' חן ליבסון

02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342
פרופסור מיכל ליניאל פרופ' מיכל ליניאל

אתר החוקרת
02-65-85425 02-6586448 סילברמן 1-515
גב' מיכל לסי

02-65-86989
פרופ' (אמריטוס) יהודה לפידות

02-65-
דר' איתן לרנר דר' איתן לרנר

אתר החוקר
02-65-85457 סילברמן 1-435
דר' עידו מאור

02-65-85163 גודמן -1204
מר יואב מה טוב

02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342
פרופ' אמריטוס עוזי מוטרו פרופ' (אמריטוס) עוזי מוטרו

02-65-85165 02-6525626 ברמן -202
דר' גליה מונדרר רוטקוף

02-65-85045 סילברמן 2-315
גב' רות מועלם

02-65-86447 סילברמן 1-4XX
ד"ר מורן יהוא דר' יהוא מורן

אתר החוקר
02-65-85714 ברמן -212
פרופ' עדי מזרחי פרופ' עדי מזרחי

אתר החוקר
02-65-86460 גודמן -1204
פרופ' מיטרני אדוארדו פרופ' (אמריטוס) אדוארדו מיטרני

02-65-85925 סילברמן 3-523
גברת דורית מיכאלי גב' דורית מיכאלי

02-65-85738 סילברמן 3-219
מר איתי מלכה

02-65-86227 סילברמן 1-409
דר' נעמי מלמד-בוק

02-65-85453 סילברמן 2-5XX
גב' מרינה מרדכישוילי

02-65-84877 סילברמן 1-3XX
מר מיכאל מרץ

02-65-84787 סילברמן 2-341
פרופ' ערן משורר פרופ' ערן משורר

אתר החוקר
02-65-85161 02-6586975 סילברמן 2-541
פרופ' רחל נחושתאי פרופ' רחל נחושתאי

02-65-85242 סילברמן 3-221
פרופסור יעקב נחמיאס פרופ' יעקב נחמיאס

אתר החוקר
02-65-84406 02-6585418 סילברמן 3-512
פרופ' ישראל נלקן פרופ' ישראל נלקן

02-65-84229 גודמן -1207
דר' מלכה נסים-רפיניא

אתר אישי
02-65-85144 סילברמן 2-5XX
פרופ' רן נתן פרופ' רן נתן

אתר החוקר
02-65-84314 02-6584741 ברמן -102
גב' רעות סולימן לביא

02-65-85045 סילברמן 2-315
פרופ' אמריטוס משה סולר פרופ' (אמריטוס) משה סולר

02-65-
גב' חנאן סלמאן

02-65-86025
פרופ' מיכה ספירא פרופ' (אמריטוס) מיכה ספירא

אתר החוקר
02-65-85091 סילברמן 3-231
פרופ' אמריטוס אוריאל ספריאל פרופ' (אמריטוס) אוריאל ספריאל

02-65-
ד"ר אמיר עדן דר' אמיר עדן

אתר החוקר
02-65-84981 סילברמן 3-564
פרופ' איתנה פדן פרופ' (אמריטוס) איתנה פדן

02-65-85094 סילברמן 1-335
מר ארז פודולי מר ארז פודולי

02-65-
פרופ' דב פור פרופ' (אמריטוס) דב פור ז"ל

גב' ליבי פייגין

02-65-85163 גודמן -1204
גב' ילנה פישמן

02-65- סילברמן 3-5XX
פרופ' אמריטוס עוזי פליטמן פרופ' (אמריטוס) עוזי פליטמן

02-65-
פרופ' אמריטוס רפאל פלק פרופ' (אמריטוס) רפאל פלק

02-65-
פרופ' אמריטוס מאיר פנר פרופ' (אמריטוס) מאיר פנר

02-65- סילברמן 3-528
ד"ר פראדה מיגל דר' מיגל פראדה

אתר החוקר
02-65-84306 ברמן -107
פרופ' ניר פרידמן פרופ' ניר פרידמן

אתר החוקר
02-65-84720 סילברמן 2-313
פרופ' אמריטוס חנה פרנס פרופ' (אמריטוס) חנה פרנס

02-65- סילברמן 3-2XX
פרופ' אריאל צ'יפמן פרופ' אריאל צ'יפמן

02-65-85816 02-6585809 ברמן -206
ד"ר יונתן צור דר' יונתן צור

אתר החוקר
02-65-85442 סילברמן 2-552
פרופ' דודי צפתי פרופ' יהודה צפתי

אתר החוקר
02-65-84902 סילברמן 2-411
ד"ר עמי ציתרי דר' עמי צתרי

אתר החוקר
02-65-84978 סילברמן 2-516
פרופ' יואב קבנצ'יק פרופ' (אמריטוס) יואב קבנצ'יק

02-65-85420
ד"ר דן קגנוביץ דר' דניאל קגנוביץ'

אתר החוקר
02-65-85815 סילברמן 3-536
גב' אלין קדוש

02-65-84118 סילברמן 2-5XX
פרופ' רונן קדמון פרופ' רונן קדמון

BioGIS
02-65-84305 02-6584741 ברמן -212
פרופ' אמריטוס ריצ'רד קולקה פרופ' (אמריטוס) ריצ'רד קולקה

02-65-
גב' ענבר קוצר

02-65-85045 סילברמן 2-315
דר' שושנה קליין

02-65-85401 סילברמן 1-6xx
ד"ר ניר קליסמן דר' ניר קליסמן

אתר החוקר
02-65-84487 סילברמן 1-451
פרופ' אמריטוס ג'ף קמחי פרופ' (אמריטוס) ג'ף קמחי

02-65-
פרופ' מונה קסטל פרופ' (אמריטוס) מונה קסטל ז"ל

02-65-
פרופ' אהרן קפלן פרופ' (אמריטוס) אהרן קפלן

אתר החוקר
02-65-85234
גב' מרים קרוגליאק

02-65-85194 סילברמן 1-5XX
גב' יעל קרן

אתר הקבוצה
02-65-85735 סילברמן 3-218
פרופ' ניר קרן פרופ' ניר קרן

אתר החוקר
02-65-85233 02-6584425 סילברמן 3-417
גב' מרים רביבו

02-65-85100 02-6586296
פרופ' תומר רביד פרופ' תומר רביד

אתר החוקר
02-65-84349 סילברמן 1-523
גב' אביגיל רבין

02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342
דר' איילת רהט

02-65-84295 וולפסון 2-3XX
גב' נעמי רוזן

02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342
ד"ר רחל רוזן דר' רחל רוזן

אתר הקבוצה
02-65-85125 סילברמן 2-2XX
מר רתם רוח מר רתם רוח

02-65- סילברמן 2-5XX
פרופ' אמריטוס עמירם רונן פרופ' (אמריטוס) עמירם רונן

02-65-
פרופ' אמריטוס עוזי ריטה פרופ' (אמריטוס) עוזי ריטה ז"ל

02-65-
ד"ר דנה רייכמן דר' דנה רייכמן

אתר החוקרת
02-65-86952 סילברמן 1-637
פרופ' ליאונורה (נורה) ריינהולד ז"ל פרופ' (אמריטוס) ליאונורה (נורה) ריינהולד ז"ל

02-65-
ד"ר אורן רם דר' אורן רם

אתר החוקר
02-65-85408 סילברמן 1-611
מר ישראל רפפורט מר ישראל רפפורט

02-65-84298 סילברמן 2-562
פרופ' עידן שגב פרופ' עידן שגב

02-65-85984 גודמן -1201
מר עידו שגיא מר עידו שגיא

02-65- סילברמן 2-5XX
מר צבי שגיב

02-65-86422 סילברמן 2-341
גב' שחר שוחט

02-65-85045 סילברמן 2-315
פרופ' שמעון שולדינר פרופ' (אמריטוס) שמעון שולדינר

אתר החוקר
02-65-85992 סילברמן 1-339
פרופ' חרמונה שורק פרופ' (אמריטוס) חרמונה שורק

02-65-85109 סילברמן 1-420
מר מתן שורק

02-65- סילברמן 2-5XX
פרופ' אמריטוס זאב שטיין פרופ' (אמריטוס) זאב וילפרד שטיין

02-65-
פרופ' יוליה שיפמן פרופ' יוליה שיפמן

אתר החוקרת
02-65-84078 סילברמן -525
פרופסור שגיב שיפמן פרופ' שגיב שיפמן

אתר החוקר
02-65-85396 02-6586975 סילברמן 2-317
גב' מאירה שלפקוב

02-65-85640 סילברמן 1-3XX
פרופ' גיורא שמחן פרופ' (אמריטוס) גיורא שמחן

02-65- סילברמן 2-5XX
פרופ' אבי שמידע פרופ' (אמריטוס) אבי שמידע

02-65-84136
גב' דליה שמעוני

02-65-85105 02-6586975 סילברמן -4XX
מר הרן שני-נרקיס

02-65-85163 גודמן -1204
דר' דינה שניידמן דר' דינה שניידמן

אתר החוקרת
02-65-85423 סילברמן 1-513
פרופ' (אמריטוס) רות שפרלינג פרופ' (אמריטוס) רות שפרלינג

02-65-85162 סילברמן 2-554
מר רפי שרגאי

02-65-85543
גב' עדי תורג'מן

02-65-85640 סילברמן 1-3XX