אלפונים - מחלקות

אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' מורן יהוא פרופ' יהוא מורן
ראש מחלקה
02-65-85714 ברמן -212
ד"ר דרור הבלנה פרופ' דרור הבלנה
ראש חוג
02-65-85878 ברמן -210
גברת שרית לוי גב' שרית לוי
ראש מזכירות
02-65-85390 02-6584741

ביולוגיה תאית והתפתחותית

דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר אמיר עדן ד"ר אמיר עדן
ראש מחלקה
02-65-84981 סילברמן 3-564
גב' מרים רביבו
ראש מזכירות
02-65-85100 02-6586296
גברת אביטל בן-סימון גב' אביטל בן-סימון
צוות מזכירות
02-65-86530 סילברמן 3-4XX

גנטיקה

דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' שגיב שיפמן פרופ' שגיב שיפמן
ראש מחלקה
02-65-85396 02-6586975 סילברמן 2-317
פרופ, לירן כרמל פרופ' לירן כרמל
ראש חוג
02-65-85103 סילברמן 2-426
גב' דליה שמעוני
ראש מזכירות
02-65-85105 02-6586975 סילברמן -4XX
גב' תרזה ארנון
צוות מזכירות
02-65-85196 סילברמן -4XX

כימיה ביולוגית

דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' שי ארקין פרופ' ישעיהו (שי) ארקין
ראש מחלקה
02-65-84329 סילברמן 1-527
פרופ' תומר רביד פרופ' תומר רביד
ראש חוג
02-65-84349 סילברמן 1-523
גב' רות מועלם
ראש מזכירות
02-65-86447 סילברמן 1-4XX
גב' דרורית בן-חיים
צוות מזכירות
02-65-85463 סילברמן -4XX

מדעי הצמח והסביבה

דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן
ראש מחלקה
02-65-86455 סילברמן 3-428
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן
ראש חוג
02-65-86455 סילברמן 3-428
גב' מרים רביבו
ראש מזכירות
02-65-85100 02-6586296
גברת אביטל בן-סימון גב' אביטל בן-סימון
צוות מזכירות
02-65-86530 סילברמן 3-4XX

נוירוביולוגיה

דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' עידן שגב פרופ' (אמריטוס) עידן שגב
ראש מחלקה
02-65-85984 גודמן -1201
דר' מיקי לונדון פרופ' מיכאל (מיקי) לונדון
ראש חוג
02-65-86337 גודמן -2103
גב' מרים רביבו
ראש מזכירות
02-65-85100 02-6586296
גב' מיכל לסי
צוות מזכירות
02-65-86989