מרכזי מחקר

פריצות דרך מדעיות מתרחשות, כאשר מדענים מדיסציפלינות שונות מתאחדים כדי לחקור נושא משותף בגישה חדשנית ובאמצעים מקוריים.
מדעני המכון למדעי החיים שותפים לאורך השנים בהקמה וניהול של מרכזי מחקר מגוונים, העוסקים במנעד רחב של נושאי מחקר.