חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר אורן רם פרופ' אורן רם 02-65-85408 סילברמן 1-611 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
ד"ר עדי אלדג'ם מלצר ד"ר עדי אלדג'ם מלצר 02-65-84546 סילברמן 1-616 מנהל/ת מעבדה
ד"ר עדי אלדג'ם-מלצר 02-65-84546 סילברמן 1-6XX מנהל/ת מעבדה