חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' יוליה שיפמן פרופ' יוליה שיפמן 02-65-84078 סילברמן -525 אתר החוקרת ראש קבוצת מחקר