חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר ניר קליסמן ד"ר ניר קליסמן 02-65-84487 סילברמן 1-451 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר