חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
דר' דינה שניידמן ד"ר דינה שניידמן 02-65-85423 סילברמן 1-513 אתר החוקרת ראש קבוצת מחקר