חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' צבי באטוס ד"ר צבי באטוס 02-54-94537 סילברמן 3-236 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
ד"ר אריון פונס 02-65- סילברמן 3-2XX תלמיד/ת פוסט-דוקטורט
מר עמרי בן-דב 02-65- סילברמן 3-2XX תלמיד/ת דוקטורט
מר נעם לרנר 02-65- סילברמן 3-2XX תלמיד/ת דוקטורט
גב' רוני מיה 02-65- סילברמן 3-2XX תלמיד/ת דוקטורט
מר עילי פרל 02-65- סילברמן 3-2XX תלמיד/ת מוסמך
גב' נעם צורי 02-65- סילברמן 3-2XX תלמיד/ת מוסמך