חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' אמריטוס יוסף ירום פרופ' (אמריטוס) יוסף ירום 02-65-85172 02-6586296 סילברמן 3-317 ראש קבוצת מחקר אמריטוס
גב' ענבר קוצר 02-65-85045 סילברמן 2-315 תלמיד/ת דוקטורט