חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר יעל ליטבק ד"ר יעל ליטבק 02-65- אתר החוקרת ראש קבוצת מחקר